Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Hvem står bak situasjonen i Israel?

Tagged with: ,

  Hver gang Israel-Palestina konflikten bryter ut i Israel, har alle råd, om ikke en aktiv intervensjon. Faktisk ser det ut at, til og med i rolige tider, er alle opptatt av konflikten i Midt Østen. I løpet av bare

Hvordan “runde bord” kan gjøre deg og din families liv, og hele verden bedre

Tagged with: , , , , , , , , , ,

Vi presenterer det beste verktøyet for beslutningstaking I en verden som har blitt “rund”, global og sammenkoblet, vil ikke det tidligere fragmenterte og polariserte verdensbilde, beslutningstakende struktur og paradigme virker lenger, og har dessuten blitt skadelig. Vi trenger ett nytt

Brev til innflytelserike i forkant av G-20 toppmøte i Cannes

Følgende brev ble skrevet på vegne av Ari Instituttet og sendt til hundrevis av innflytelserike personer innen politikk, økonomi, næringsliv og andre felt med sikte på å legge dialogen mot og bringe løsninger på krisene menneskeheten står ovenfor.   Kjære

Klima – ballen er i vårt hjørne

”Til nå har mennesket vært opp mot naturen, fra nå av vil han være opp mot sin egen natur.” –Dennis Gabor, Finne opp Fremtiden 1964 Havnivået stiger, tørke sprer seg, vinteren er kaldere, sommeren er varmere, is- kapper smelter og

Løsningen på krisen – Utdannelse for globalisering

Et blikk på et typisk skolepensum vil avsløre hva vi alle vet: skolen prøver å gi barn verktøy for akademiske studier ved høyskoler og universiteter, men de forbereder dem ikke for livet. Stort sett sørger skoler verden over for en

Global utdanning som et verktøy mot krisen

  I året 2011 befinner verden seg midt i en multidimensjonal krise som har “brygget seg opp” gjennom mange år, men nå nylig har materialisert seg i vår bevissthet. Vi er vitne til en økologisk krise, samtidig som et ekspansivt

See How Easily Humanity Can Eliminate Inequality

Tagged with: , , , , ,

How Social Awareness Can Create An Equal World The ongoing and deepening global crisis is putting a mirror in front of us, showing a very unpleasant picture. What we see is how despite humanity thriving for freedom, democracy, equality all

The Old Economy Is Dead. Welcome The New One

Tagged with: , , , , , , , , ,

“The West is being challenged to deliver not just growth, but inclusive growth, which, most critically, involves greater social justice.” Mohamed A. El-Erian, CEO of PIMCO, and author of When Markets Collide   Why The Present Economy Is Always In

How An Equal Society Can Be Built Today

Tagged with: , , , ,

Why A Fair Society Only Needs 10% Of The People To Support It “We are by no means strangers, and we are linked by a common destiny. And these turbulent times must bind us ever closer together.” Christine Lagarde, Managing

Good Education

“Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.” (Albert Einstein). Today’s schools do not engage in real, substantive edification. Instead, schools today provide children with the tools needed for college admittance, while forcing them to

Internett – motoren for endring

Vi har vært passive i årevis, vi har sett og lyttet til det som tilfeldigvis ble kringkastet, og lest det som ble servert oss i aviser og magasiner. Og vi har i liten grad vært i stand til å kunne

Det er endelig klart hvordan harmoni mellom mennesket og naturen kan oppnåes

Tagged with: , , , , , ,

Vet du hva naturen krever av deg? Naturen tolererer ikke ubalanse. Varme beveger seg fra varmere til kaldere for å jevne ut temperaturen: lufttrykk blir balansert med vind; vann strømmer til lavere grunn, helt til det jevnes ut med det