Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Løsningen på krisen – Utdannelse for globalisering

Et blikk på et typisk skolepensum vil avsløre hva vi alle vet: skolen prøver å gi barn verktøy for akademiske studier ved høyskoler og universiteter, men de forbereder dem ikke for livet.

Stort sett sørger skoler verden over for en utdanning som er basert på behov som ble etablert i forbindelse med den industrielle revolusjon. Desverre har svært lite endret seg siden da, til tross for at skolen er ment til å forberede barna for livet i det 21. århundre. Ikke bare finner skolen det vanskelig å forberede barna for livet i den moderne verden, de gjør det enda vanskeligere ved å utsette dem for et løp av prestasjoner, samtidig som det innstilles i dem et mønster av konkurranseevne, i stedet for praksis i betrakting og samarbeid.

For å holde liv i en generasjon som vil lede verden ut av den krisen vi er i, må vi skape et miljø der hver av dem føler og forstår at han eller hun vil tjene på å bidra med hans eller hennes unike evner til suksess for hele samfunnet. Det kan nok komme som litt av en overraskelse, men det finnes faktisk allerede verktøy for å utvikle et utfyllende utdanningssystem: Internett.

I dag er Internett en universell virkelighet, og har blitt våre ungdommers naturlige miljø. Internett har allerede bevist at det kan fungere som en plattform for å fremme sosiale og kulturelle forestillinger, dyrke diskusjoner og motivere folk til handling. Det trekker meste parten av sin kraft fra nøytralitet, fellesskap og interaktivitet som det tillater, men hovedsakelig fra den kraften det gir surferne.

Da vi har etablert et utdanningssystem som skal forberede våre barn for livet i verden, må vi nå legge til komplementær utdanning – et online interaktivt miljø som opphøyer verdier som forbindelser, samarbeid og omtanke for andre, for å overvinne den fremmedgjøringen og separasjon som så tungt byrder vår verden i dag.

Fra barndommen må et barn vite at egoet, som er ønsket om å nyte på bekostning av andre, er den primære årsaken til all den lidelse som finnes i de voksnes verden. Vi må demonstrere for barn, gjennom ulike hjelpemidler og aktiviteter, hvordan forbindelser av gjensidig forståelse vil drastisk forbedre deres og våre liv. Akkurat slik balanserte og harmoniske relasjoner i naturen har muliggjort eksistensen for liv og overlevelse av våre arter, frem til i dag.

Som grunnleggerne av adferdsmessig og sosial psykologi har vist, og som moderne studier i samfunnsvitenskap indikerer, er det et avgjørende element i utforming av personlighet og atferd, i menneskets sosiale omgivelse. Og fordi den yngre generasjonen tilbringer brorparten av sin tid på Internett, er det nødvendig å skape for dem en positiv plattform som vil tilby et alternativ til de individualistiske, narsissistiske verdier som fortiden er markedsført på Internett.

Fra vår erfaring med grupper av barn verden over, ser vi overbevisende bevis for at det elektroniske medium kan og faktisk gir et fullstendig og tilfredsstillende sosialt miljø, knytter kulturelle, etniske, religiøse, seksuelle, og raseforskjeller, slik at alle medlemmer av samfunnet oppnår en fullstendig integrering og gjensidig støtte.

Vi er sikre på at ved å bekjentgjøre barna med kompleksiteten i livet i den globale verden gjennom spill, videoklipp, diskusjoner og enkle interaksjoner, kan vi skape en global og historisk endring, og hvis vi lykkes i å oppdra en generasjon på denne måten, vil vi ha satt i gang en korreksjon som er til fordel for hver framtidige generasjon.

 

Praktisk steg (som presenteres for Irina Bokova, generaldirektør i UNESCO, i et møte avholdt 2 februar 2011):

 

  • Som et første skritt tilbyr vi å holde en spesiell konferanse for UNESCO med tittel: “Virtuell utdannelse for globalisering”, der de mest markante skikkelser innen utdannelse fra hele verden, vil bli invitert til å diskutere praktiske tiltak for å tilpasse vår utdannelse, for bedre å tilrettelegge for livet i en integrert og global virkelighet. Konferansen vil bli kringkastet direkte fra UNESCO, samt på nettsiden til Ashlag Research Institute (ARI), hvor det vil samtidig bli oversatt til syv språk. Etter denne konferansen vil UNESCO publisere en bok som omhandler utvalgte foredrag fra konferansen, som vil bli sendt til alle relevante statlige og private utdanningsinstitusjoner over hele verden, samt potensielle givere. Vi har dokumentert erfaring og infrastruktur for å utføre alle disse ideene.
  • Mens vi jobber med konferansen, tilbyr vi å starte et felles prosjekt for å etablere en nettportal om komplementær utdanning i regi av UNESCO, der det primære formålet vil være utdannelse for globalisering.
  • Som en del av dette virtuelle prosjektet vil UNESCO etablere et internasjonalt senter for utdanning, blottet for politiske og/eller økonomiske interesser, for å bringe sammen de beste hodene i natur- og samfunnsvitenskap fra hele verden. Disse ekspertene vil utvikle informasjons- veier for å forklare om den nye verden vi befinner oss i dag. De vil samarbeide med dataingeniører for å finne innovative måter å formidle denne viktige informasjonen for barn (vedlegget til dette dokumentet inneholder en innledende skisse for et slik prosjekt.)
  • Mens vi bygger nettportalen, vil vi forberede lærerbøker for å undervise et nytt studiefelt der UNESCO vil tilby avdelinger fri utdannelse over hele verden: Studiet om den globale menneskeheten. Disse lærerbøkene vil gi skoler og lærere metoder og verktøy som vil gjøre dem i stand til å utnytte nettportalen til sitt fulle potensiale.

Slik vi ser det kan UNESCO lede etableringen av informasjonsystemet, verden så sårt trenger. Ved å gjøre dette, vil UNESCO ikke bare vise sitt engasjement for trivsel for menneskeheten generelt og barn spesielt, men de vil også føre menneskeheten mot målet om en bedre, mer opplyst verden for alle.

Posted in Artikler