Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Det er endelig klart hvordan harmoni mellom mennesket og naturen kan oppnåes

Vet du hva naturen krever av deg?

Naturen tolererer ikke ubalanse. Varme beveger seg fra varmere til kaldere for å jevne ut temperaturen: lufttrykk blir balansert med vind; vann strømmer til lavere grunn, helt til det jevnes ut med det høyere nivået, fra hvor det rant ut. På hvert sted, i hvert eneste fenomen, streber naturen etter balanse.

Et annet eksempel er en av kroppens mekanismer, som temperaturkontroll. Temperatur- reseptorer finnes spredt rundt i hele kroppen, og oppdaterer informasjons-behandlingssenter i hjernen (hypotalamus) om hver endring i den omgivende atmosfæren. Hjernen sender deretter ordre til effektorer som svettekjertlene, og muskler som skiller ut svette eller skjelver, og dermed opprettholder kroppens temperatur. På denne måten balanserer kroppen varmen den genererer med varmen den mister, og opprettholder kroppstemperaturen konstant på 37°C.

Naturens avgjørelse om å bringe alt i balanse begynner å påvirke menneskeheten. Uroen og protestene vi ser over hele verden, er et uttrykk for vårt behov for balanse på det menneskelige plan. Selv om vi alle er forskjellige som individer, er kriteriet for balanse det samme for oss alle. Vi må støtte hverandre, det finnes ingen annen måte. Om vi vil eller ikke kommer naturen til å vinne, og vi blir nødt til å føye oss. Det eneste spørsmålet er; til hvilken pris?

 

Hvordan balanse mellom mennesket og naturen kan oppnåes.

Alt vi gjør i dag krever energi og innsats fra vår side. Hvis vi er i balanse, trenger vi neppe å gjøre en innsats for å oppnå noe. I stedet befinner vi oss i en tilstand av letthet, hvor enn vi går er alle klare for å hjelpe oss med det vi trenger. Til gjengjeld er vi klare til å yte hjelp tilbake. Alt flyter enkelt, vi kaster bort mye mindre energi og møter langt færre hindringer.

Balanse fjerner motstand på alle livets områder. Dette gjelder mellommenneskelige relasjoner, samt alt vi produserer fra naturen. Gjennom enhet blant oss, vil vi bringe hele naturen til inkluderende balanse, vi vil ikke mangle noe. Det vil være overflod overalt.

Jordkloden vår kan mate langt flere mennesker enn den nåværende befolkningen, forutsatt at vi ikke forstyrrer naturen, og forutsatt at vi forenes som organer i en enkelt organisme.

Det neste steget i evolusjonen er ikke en ny art (selv om det også kan skje). Det betydelig nye stadiet i evolusjonen, er faktisk et skifte i menneskets bevissthet. I løpet av denne prosessen må vi gradvis utvikle vår bevissthet og forståelse: vi må bygge en analytisk syntesemekanisme av virkeligheten. Vi må oppdage hvordan kloden vår fungerer, hvem vi er og hva vår tilnærming til livet bør være. Vi lever i en spesiell tid. Hvis vi lykkes i å åpne våre øyne, mykgjøre vår hjerter og utvide vår bevissthet, vil vi bli istand til å bevege oss gjennom dette stadiet raskt, vellykket og enkelt.

 

Skrevet av Michael Laitman
Michael Laitman er en global tenker dedikert til å generere en transformativ endring i samfunnet gjennom en ny global utdanning, som han ser på som nøkkelen til å løse de mest presserende spørsmålene i vår tid. Han er grunnlegger av ARI Institute, professor i ontologi & Theory of Knowledge, PhD i filosofi, MS i medisinsk kybernetikk. Du finner han på Google+, YouTube og Twitter

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Artikler