Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Hvordan “runde bord” kan gjøre deg og din families liv, og hele verden bedre

Vi presenterer det beste verktøyet for beslutningstaking

I en verden som har blitt “rund”, global og sammenkoblet, vil ikke det tidligere fragmenterte og polariserte verdensbilde, beslutningstakende struktur og paradigme virker lenger, og har dessuten blitt skadelig.

Vi trenger ett nytt og mer egnet verktøy, og et slikt verktøy er “runde bord” diskusjoner. Under en godt organisert og uavhengig moderert “runde bord” diskusjon, får deltakerene mulighet til å heve seg over sine egne subjektive synspunkter og ta på seg andres synspunkter, å tre inn i ett “gjensidig, felles sted” dem i mellom, og oppnå løsninger de ikke engang hadde tenkt på før arrangementet.   

Representanter fra alle deler av samfunnet bør samles i “runde bord” diskusjoner. De vil påta seg en tung ansvars byrde som “hoder” for den menneskelige familie. Uten følelsen av at hele menneskeheten er en enkelt familie, vil ikke representanter rundt bordet lykkes i å komme fram til rettferdige beslutninger.

 

 

Hvordan oppnå sosial likestilling i dag

En annen forutsetning for å lykkes med diskusjonen er åpenhet. Alle drøftinger må sendes direkte, inkludert diskusjoner, uenigheter og harde beslutningsprosesser. Alt bør utfolde seg foran øynene til hele verden. På en måte vil det være en ny type “reality tv”, der konsekvensene vil påvirke hver og en av oss, og alle medlemmer av den menneskelige familie. Akkurat som på et reality program, har seerne medvirkning i de endelige beslutningene.

I virkeligheten, vil vi alle sammen sitte rundt bordet. Folk må gjøre prioriteringer. Dette vil være en langvarig prosess som vil kreve alles deltakelse og engasjement. Det vil åpenbart ikke være en enkel øvelse, men fordi vi gjenoppbygger vårt samfunn fra grunnen av, finnes det ingen annen måte. Kun når vi inkluderer hele den menneskelige familie som beslutningstaker, vil vi være i stand til å vurdere oss selv som en sann familie.

 

Nøkkelen til å løse problemer i samfunnet

Studier viser at når man er involvert i beslutningsprosessen, gir hans eller hennes engasjement en positiv og omsorgsfull holdning til denne prosessen, uansett hvilken avgjørelse som blir tatt. Med andre ord, selv når den endelige avgjørelsen gagner andre sektorer i samfunnet, før ens egen, vil de som var involvert i å ta den beslutningen, også støtte den, selv om de i utgangspunktet ikke støtte den. Dermed vil følelsen av at innbyggerne blir oversett av beslutningstakerne, som er gjenstand for press fra lobbyister, bli erstattet med en følelse av sosial solidaritet og tillit.

Faktisk bør arbeidsmalen til “det runde bord” være arbeidsmetoden for alle våre avgjørelser. Den bør bli en del av samfunnets og statens styringsett. I løpet av våre liv, vil vi ofte ha diskusjoner om problemene våre, vi veier, graderer og prioriterer dem, og sammen bestemmer hvordan de kan løses. Det runde bord er en perfekt måte å lære oss hvordan vi virkelig kan bli en familie.

 

Hvordan hver person kan være likestilt og fortsatt beholde sine synspunkter

Dette er viktig, å kunne se alle på nivået av by, stat eller verden – som en familie, betyr ikke å gi opp våre synspunkter. Tvert imot, alle synspunkter og tilnærminger har en fortjeneste. Erkjennelsen at vi alle er en familie, dikterer vår forståelse av at andre med ulike synspukter, også har en plass i familien. Vi bør også betrakte ulike syn som en konstant kilde til berikelse. De gir nye perspektiver, nye tilnærminger til å løse problemer, ny informasjon som vi ikke ville hatt kjennskap til, om det ikke var for synspunkter forskjellige fra våre egne.  

Å øke verdien av almennyttige formål, vil hjelpe hver enkelt av oss til å gi avkall på våre egne synspunkter, når det er nødvendig. Når vi presenterer våre synspunkter, og deretter erkjenner at et annet synspunkt bedre tjener allmennhetens interesse, vil vi akseptere det andre synspunktet. Akkurat som i familien, der den kollektive interessen overstyrer alt annet.

Ja, hvorfor kan ikke verden være som en familie? Er ikke det den virkelige betydningen av sosial rettferdighet? Finnes det noen annen måte å oppnå og opprettholde den på?

Begynnelsen på det nye verdensbilde, vil mest sannsynlig ikke bli en jevn overgang. Forskjeller og hindringer må forventes. Mens vi gjennomgår denne prosessen for å oppnå reell enighet, vil vi lære at en åpen diskusjon gjør oss i stand til å jobbe ut våre forskjeller, og oppnå bred enighet. Faktisk er det runde bord ikke kun en forestilling om åpen diskusjon blant likeverdig kolleger, det er også en pedagogisk prosess på nasjonalt og internasjonalt nivå, av enestående omfang.

 

Skrevet av Michael Laitman

Michael Laitman er en global tenker dedikert til å generere et transformativt skifte i samfunnet gjennom en ny global utdannelse, som han ser på som nøkkelen til å løse de mest presserende spørsmålene i vår tid. Han er grunnlegger av ARI Instituttet, professor i ontologi og doktorgrad i filosofi, MS i medisinsk kyberteknikk. Du finner han på Google+, YouTube og Twitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Artikler