Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Brev til innflytelserike i forkant av G-20 toppmøte i Cannes

Følgende brev ble skrevet på vegne av Ari Instituttet og sendt til hundrevis av innflytelserike personer innen politikk, økonomi, næringsliv og andre felt med sikte på å legge dialogen mot og bringe løsninger på krisene menneskeheten står ovenfor.

 

Kjære Mr. Mrs.

 

Konsekvensene av den eskalerende finanskrisen undergraver den økonimiske og sosiale stabilitet, setter spørsmålstegn ved bærekraften til regjerninger i mange land. Mange har mistet jobbene sine og /eller deres spare penger, og er i ferd med å miste troen på deres evne som ledere, og å kunne gi dem økonomisk sikkerhet eller levedyktige løsninger for fremtiden. Midt i den globale usikkerheten, sammenkomsten eksemplifisert ved de ulike protestbevegelsene, konsoller midlertidig misnøye. Samtidig skaper det en farlig dynamikk som uforminsket vil føre til utvidet og forsterket uro.

 

Den gjensidig globale avhengighet og tiår med økonomisk overskudd har gjort konvensjonell finans-og penge løsninger ineffektiv. Som et resultat har den nasjonale gjelden ubønnhørlig økt, og hindrer deres evne til å kontinuerlig tilby meningsfulle løsninger på de sosiale og økonomiske utfordringer vi står overfor. I en slik virkelighet vil arbeidsledighet stige drastisk, som vil føre til sosial uro og protester, noe som igjen vil presentere en reell trussel mot stablíliteten i land, og til alle de internasjonale sosiale, økonomiske og politiske systemer.

 

For å opprettholde statens stabilitet, mener vi at arbeidsledighet bør behandles som et problem som krever umiddelbar og spesifikk oppmerksomhet. Vi foreslår at dristige tiltak nå er pålagt til å stoppe denne syklus av nedgang vi befinner oss i. For å oppnå dette foreslår vi at en nasjonal krise mekanisme blir etablerte, med føgende mål:

 

  • Å Integrere arbeidsledige i et pågående studie rammeverk som (beskrevet nedenfor) vil bli ansett som “arbeid”;
  • Hindre offentlig lediggang, bitterhet, masse-demonstrasjon og protester.
  • Gi arbeidsledige verktøy for å komme inn i arbeidslivet igjen.
  • Gi stipend som dekker grunnleggende behov, og mulighet til et verdig liv, i henhold til deltakelse i studie rammeverk.
  • Gjenopprette arbeidslediges verdighet med en oppgradering av sosial status for den arbeidsledige fra “utstøtt” til personer som forfølger “forbedring” av sine sosiale og faglige ferdigheter.
  • Styrking av empati med staten og sosial utjevning, særlig nå i krisetider.

Innholdet i studierammeverk for arbeidsledige vil være som følger:

  • Personlig økonomi. Dette vil gi rom for et verdig livsopphold under den mulighet stipendet for de arbeidsledige tillater.
  • Lære å leve under forhold med usikkerhet. Dette vil omfatte å opprettholde soliditet av familie enheten, med spesiell vekt på foreldre rollen, styrke og opprettholde mentale og emosjonell soliditet, utvikling og forbedring av sosiale ferdigheter.
  • Utdanne folk om konsekvens av styrking i samhold mellom individer, bedrifter og land. Hvordan det påvirker menneskers grunnleggende behov, og vår daglige virkelighet på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Hver enkelt person forventes å realisere at i den globale alder, er alle som en av oss, vanlige borgere og de rike og mektige og beslutningstakerne, i samme båt.
  • Gi de nødvendig sosiale ferdigheter for en bærekraftig eksistens i en sammenvevd verden: sosial solidaritet, omtanke for andre og miljøet, og et balansert og fornuftig forbruk.

 

En slik krisebåren utdannings- mekanismen vil lette folks sinn, og dermed gi regjeringen den nødvendige tidsramme for å takle de globale utfordringer, og vil sikre nasjonal og internasjonal stabilitet.

 

Som en pedagogisk organisasjon som samarbeider med andre organisasjoner på høyeste nivå, ville vi ønske velkommen en mulighet til å ta kontakt med dere, for å gi de nødvendige verktøy og kompetanse til å gjennomføre vår plan.

 

Med vennlig hilsen,

 

The ARI Institute

www.ariresearch.org

Posted in Artikler, Nyheter