Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Det er endelig klart hvordan harmoni mellom mennesket og naturen kan oppnåes

Vet du hva naturen krever av deg? Naturen tolererer ikke ubalanse. Varme beveger seg fra varmere til kaldere for å jevne ut temperaturen: lufttrykk blir balansert med vind; vann strømmer til lavere grunn, helt til det jevnes ut med det

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Artikler