Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Bøker skrevet av Michael Laitman

completing the circle coverCompleting the Circle presenterer en god måte å forbedre våre ytelser fra våre forbindelser. Forbindelsen – sirkler og runde bord diskusjons formatet, har vist seg vellykket til å løse tilsynelatende uløselige konflikter, gjenopprette knuste relasjoner, og bringe sammen fremmedgjorte familier. Slike diskusjoner har pågått i USA, Europa og Israel med stor suksess. I denne boken forklarer Dr. Laitman vitenskapen bak hans velykkede metode, og tilbyr prøvesirkel workshops, vi alle kan gjennomføre. Mens vi prøver dem ut, vil vi oppdage nye dybder i våre sosiale forbindelser, og nye ideer til å forvalte våre liv mer vellykket.

 

 

like-bundle-of-reed-2

Like A Bundle of Reeds er skrevet av Dr. Laitman og er en bok på 200+ sider som går i dybden og tilbyr en tids- riktig innsikt og verktøy som vil endre en frastøtende trend av antisemittisme, og vil gi et helt nytt perspektiv og løsning på denne gamle demonen.

Last ned boken gratis: BundleOfReeds.com