Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Global Tenker

michael laitman-media kit

Michael Laitman – Global tenker – Media pakke

Michael Laitman er en global tenker dedikert til å generere transformativ endring i samfunnet gjennom en ny global utdanning, som han ser på som nøkkelen til å løse de mest presserende spørsmål i vår tid.

Hans visjon for å løse den globale krisen på alle nivåer, inkludert utdanning, klimaendringer, sult og alle sosiale og økonomiske problemer, innebærer implementering av et nytt omfattende globalt og integrert utdanningsprogram.

Kombinasjonen av sin akademiske bakgrunn i vitenskap og humaniora, hans forskning innen utdanning og hans visjonære perspektiv for samfunnet gjør han til en fremtredende global tenker, og en ettertraktet foredragsholder.

Dr. Laitman er professor i ontologi og kunnskaps-teori, har en doktorgrad i filosofi og kabbala, titler som er tillagt av Moskvas institutt for filosofi ved det russiske vitenskapsakademiet. Han har en mastergrad i medisinsk kyberteknikk som han fikk på St. Petersburg statlige polytekniske universitet.

Les utvidet biograf