Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Hvem står bak situasjonen i Israel?

facebook1 - everything depends on israel - post

 

Hver gang Israel-Palestina konflikten bryter ut i Israel, har alle råd, om ikke en aktiv intervensjon. Faktisk ser det ut at, til og med i rolige tider, er alle opptatt av konflikten i Midt Østen. I løpet av bare de siste årene har hundretusenvis av mennesker blitt drept i våre naboland, millioner er drevet på flukt og hele nasjoner har blitt ødelagt. Likevel dedikerer FN langt mer tid til å diskutere Midt Østen konflikten (og fordømme Israel) enn det dedikeres til å diskutere alle krisene i verden, kombinert. Så hvem eller hva står nå egentlig bak situasjonen i Israel, og hva kan muligens være løsningen?

Midt Østen konflikten handler ikke om territorium. Det er en ideologisk konflikt. Kanskje det er praktiske årsaker som spiller sin del bak kulissene, men sett fra et bredere perspektiv, som er basert på Israels gamle kilder, er terroren som utspiller seg i staten Israel et direkte resultat av forsømte relasjoner mellom oss – Israels folk. Vi kan stoppe terror hvis vi setter i gang med å bygge et samfunn, der vi alle er ansvarlige for hverandre og behandler hverandre godt. En gransking i kildene til kabbala indikerer at naturens lov tilsier at vi gjør nettopp det.

 

Hvem er ansvarlig og hva er det verden ønsker fra Israel?

På verdenskartet ser Israel ut som en liten hjelpeløs prikk i forhold til supermaktene. Og likevel, gjennom generasjoner har våre vismenn alltid insistert på at “Alt avhenger av Israel.[1]

”Det står skrevet i boken Zohar at “akkurat som organer i kroppen ikke kan eksistere i ett minutt engang uten hjertet, kan alle de andre nasjonene ikke eksistere i verden uten Israel.” [2]

Rav Kook utdypet litt mer av Israels rolle når han skrev “Konstruksjonen av verden, som i dag er sammenkrøllet av fryktelige stormer fra et blodfylt sverd, krever konstruksjonen av den Israelske nasjon… som er funnet i Israel.” [3]

Tilsynelatende er det oss, Israel, som flytter prosessen i vår verden.

 

Kan vi gjenopprette balansen i Israel? Hvem avhenger det av?

”Israel er bare avhengig av en ting – kraften i forbindelsen. “Sosial enhet kan være kilden til enhver glede og suksess.”[4] ”Dette betyr at ved å etablere positive forbindelser blant oss, viser vi er bilde av vår daglige virkelighet. Den eneste årsaken som kan arrestere, forsinke eller forstyrre vår forbindelse er separasjon og fremmedgjøring blant oss. Dette er grunnen til at “Vi er befalt i hver generasjon til å styrke samhold blant oss, slik at våre fiender ikke hersker over oss.”[5] siden “Når det er kjærlighet, samhold og vennskap mellom alle i Israel, kan ingen katastrofe komme over dem.”[6]

I tillegg sa våre vismenn at “Hele Israel har ansvar for hverandre,” [7] og “Israel vil ikke bli forløst før de alle er en bunt.”[8] ”Med andre ord, nivået av forbindelse mellom folket i Israel gjenspeiles i den politiske, sosiale og sikkerhetsmessige situasjonen. Forbindelse er det eneste som kan frigjøre folk fra problemer og lidelse, siden “Når Israel er som en mann med ett hjerte, er de som en befestet mur mot de onde kreftene.” [9]

 

Hvorfor er det spesielt oss, Israels folk som kan endre situasjonen?

Israels folk er en unik, ideologisk gruppe i verden. Vi samles første gang for ca. 4000 år siden i det gamle Babylon: “Patriarken Abraham gikk og kalte ved Herrens navn til et stort fellesskap samlet seg mot ham, som hadde blitt kalt “folket i huset til Abraham.” Dette fortsatte å vokse inntil det ble til forsamlingen av Israels menighetet [10] “Vi har metoden til å påvirke naturens krefter, fordi Israel er over naturens krefter.”[11]

 

Hva er årsaken til den nåværende bølgen av terrorisme, og hvorfor er vi hatet?

I lang tid nå har verden blitt en global landsby hvor vi alle er sammenkoblet og avhengig av hverandre. Folk føler ubevisst at vi, Israels folk, holder nøkkelen til lykke. Men å skulke unna vår historiske rolle, og fraværet av gjennomføringen av metoden for sammenkobling i våre relasjoner, påberoper hat over oss fra hele resten av verden. I en slik generasjon hever alle ødeleggere blant verdens nasjoner deres hoder, og ønsker primært å ødelegge og drepe Israels barn, slik det står skrevet (Yevamot 63), ingen ulykker kommer til veden, men kun for Israel.”[12]

 

Hvordan kan forbindelse mellom Israels folk forhindre den neste terrorbølgen?
Rav Yehuda Ashlag, kjent som Baal HaSulam (eieren av stigen) for hans Sulam (stige) kommentar til boken Zohar, skrev at “forløsningen av Israel og hele Israels fortjeneste avhenger av studiet av Zohar og den interne Toraen. Og vise versa, all ødeleggelse og nedgang blant Israels barn er fordi de har forlatt den interne Toraen. De har degradert sin fortjeneste og gjorde det tilsynelatende overflødig.”[13] Rabbi Akiva sa, “Elsk din neste som deg selv; dette er en stor regel i Toraen.”[14] Spesielt enhet og ubegrunnet kjærlighet blant oss kan lede til sammenfall av naturens system, og bare da vil verdens generasjoner anerkjenne Israels fortjeneste, slik det står skrevet i boken Zohar, “med denne sammensetningen, som er boken Zohar, vil de (Israel) komme ut av eksil med nåde.”[15]

 

Hvordan kan vi uttrykke enhet blant oss i vårt daglige liv?

Vi må gjennomføre prinsippet om gjensidig garanti, siden “Hele Israel er hverandres garantister (ansvarlig for hverandre), noe som betyr at når alle er sammen, ser de bare godt. ”[16] Nå er det tid “til å gjenoppdage den nasjonale kjærlighet som ble innpodet i oss siden den tid vi var i vårt land som en nasjon blant nasjonene.”[17] Vi må bestemme at fra nå av vil vi begynne å behandle hverandre som brødre, i tanker, ord og handlinger.

 

Hvorfor spesielt kabbala lærer oss om korrigering av verden?

Kabbala er en vitenskap som forklarer naturkreftene skjult fra vår oppfatning, og som virker på Israels folk, og følgelig på verden og hele virkeligheten. Kabbala engasjerer seg i kun en ting; å oppnå forbindelse blant oss for å oppnå balanse med kraften som styrer naturen. Denne kraften kalles “skaperen” i ordene til Baal HaSulam, “Denne visdommen er…en sekvens av røtter, som henger ned i form av årsak og konsekvens av faste, fastsatte regler, sammenflettede til ett enkelt, opphøyet mål: åpenbaringen av Hans guddommelighet til sine skapninger i denne verden.”[18]

 

Hvorfor er denne tiden spesiell? Hvorfor er vår enhet så viktig spesielt nå?

Vi står ved et meget spesielt punkt i vår utviklingsprosess, Boken Zohar skriver om dette punktet at “Barn av Ishmael er forutbestemt til å fremkalle store kriger i verden.”[19] På grunn av dette “Hvis vi går glipp av muligheten, og ikke stiger som en, med den store innsatsen som kreves i en tid med fare for å garantere vårt videre opphold i landet, da fakta foran oss utgjør for oss en stor trussel, da ting utvikler seg positivt for våre fiender som søker å utslette oss fra jordens overflate. Det er også klart at den enorme innsatsen som den robuste veien foran krever av oss, pålegger oss en enhet som er solid og hard som stål fra alle deler av landet, uten unntak. Hvis vi ikke kommer ut med forente rekker mot de mektigste styrkene som står på vei til å skade oss, vil vi finne at vårt håp er dømt på forhånd.”[20]

 

Hva kan vi gjøre? Gjennomføre prinsippet om gjensidig garanti

La oss begynne å dyrke blant oss prinsippet om gjensidig garanti de facto. Så snart vi oppnår den forbindelsen, vil vi se hvordan det gjelder i vår hverdag og hvordan det kan virkelig endre ting til det bedre. På denne måten vil vi gradvis bli “som en mann med ett hjerte.”[21] og vår sikkerhet og en god fremtid vil være garantert. Det hellige land vil bli et fyrtårn av håp for hele verden, som er den historisk rolle og hensikt.

Må vi kjenne roligere og bedre dager.

[1] Rabbi David Solomon Eibenschutz, Willows of the Brook, Portion, Lech Lecha

[2] The Book of Zohar, Pinhas

[3] Rav Yitzhak HaCohen Kook (the Raiah), Orot [Lights], 16

[4] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “The Freedom.”

[5] Rabbi Eliyahu Ki Tov, The Book of Consciousness, Chapter 16

[6] Rabbi Kalonymus Kalman Halevi Epstein, Maor VaShemesh [Light and Sun], Nitzavim [Standing].

[7] Sanhedrin 27b, Shavuot 39a

[8] Midrash Tanhuma, Nitzavim, Chapter 1

[9] Rabbi Shmuel Bornstein, Shem MiShmuel [A Name Out of Samuel], VaYakhel [And Moses Assembled]

[10] Rabbi Shmuel Bornstein, Shem MiShmuel [A Name Out of Samuel], Haazinu [Give Ear]

[11] Rabbi Nahman of Breslev, Likutey Halachot [Assorted Rules]

[12] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “Introduction to the Book of Zohar,” item 71.

[13] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “Introduction to the Book of Zohar,” item 69

[14] (Beresheet Rabah, Chapter 24)

[15] The Book of Zohar, Nasso, p 124b

[16] Rabbi Simcha Bonim Bonhart of Peshischa, An Announcing Voice, Part 1, Balak

[17] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), The Nation

[18] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

[19] The Book of Zohar, VaEra, item 204.

[20] Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), The Writings of Baal HaSulam, “The Nation,” p 487

[21] Rabbi Shlomo Ben Yitzhak (RASHI), The RASHI Interpretation on the Torah, “On Exodus,” 19:2

Tagged with: ,
Posted in Artikler, Nyheter