Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Det er endelig klart hvordan harmoni mellom mennesket og naturen kan oppnåes

Vet du hva naturen krever av deg? Naturen tolererer ikke ubalanse. Varme beveger seg fra varmere til kaldere for å jevne ut temperaturen: lufttrykk blir balansert med vind; vann strømmer til lavere grunn, helt til det jevnes ut med det

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Artikler

Warning: Are You Aware Of How Global Interdependence Affects You?

Humanity has evolved into a globally interdependent and interconnected human network. In this global system our previous and present self-centered, egoistic attitude and the socioeconomic system it is based on is causing an unsolvable paradox, tension between humanity and its

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Artikler