Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Film & Video

Internasjonale filmer og videoer med Dr. Michael Laitman

Problema – A Mindpirates Production & Dropping Knowledge

Globalization Explained

Internet Rising – A Digital Documentary from Metafiction Films

http://www.internetrising.net/