Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Integral utdannelse

MIchael Laitman er en global tenker dedikert til å generere et endrende skifte i samfunnet gjennom en ny global utdanning, som han ser på som nøkkelen til å løse det mest presserende spørsmål i vår tid. Hans visjon for å løse den globale krisen på alle nivåer, inkludert utdanning, klimaendringer, sult og alle sosiale og økonomiske problemer, innbærer et nytt omfattende globalt og integral utdanningsprogram.

 

Integral utdannings prinsipper

Den verden vi lever i er et stort vidunderlig og intrikat system. Hver del er koblet til, og avhenger av alle de andre delene. I mange tiår har denne kompleksitet vært skjult for oss. Vi så verden som en samling av elementer som ikke nødvendigvis var knyttet til hverandre, og ikke så avhengig av hverandre som vi oppdager i dag.

I dagens utdannings system er oppfatningen av virkeligheten som separate elementer, delt inn i diskrete emner, fortsatt det dominerende paradigmet. Det nye integrale syn relatert til verden som et sammenvevd system. Denne oppfatning er grunnlaget for integral utdannelse, og definerer dermed en ny tilnærming til undervisning. Med den integrale utdannings metoden trenger ikke elevene lære separate emner på en “lineær” måte. Snarere presenteres hvert emne fra et “sirkulært” perspektiv, som illustrerer dens forbindelse til alle andre emner.

 

Møter med FN og UNESCO

Dr. Laitman delte nylig prinsippene i det nye pedagogiske paradigmet, og fordelene ved globalt samarbeide med FNs visegeneralsekretær Dr. Asha-Rose Migiro, FNs hovedkvarter i New York. Kombinasjonen av sin akademiske bakgrunn i realfag, humaniora og hans forskning innen utdannelse, gjør ham til en av de mest etterspurte tenker og taler i verden.

meetings

 

 

 

  • Forslag til en integrert utdannings metode presentert for UNESCO generaldirektør Mrs. Irina Bokova i Frankrike
  • Deltakelse på UNESCO’s årlige evaluering “Utdannelse for alle global overvåking rapport,” ved Colombia Universitet, New York.
  • Deltakelse i “Bygge fred: forsoning gjennom utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon,” holdt i FN-hovedkvarteret i New York.
  • Deltakelse på UNESCO’s konferanse “Ungdommens deltakelse i sosiale endringer: tiltak og deltakelse” i Moskva.
  • Deltakelse på den 27. Internasjonale kvinnelige leder konferanse om “vitenskap, teknologi og innovasjon: utdanning og opplæring for kvinner og jenter,” organisert av UNESCO.
  • Forslag “global og integral utdanning er løsning på krisen,” presenter på den 8 forum for ministere av sosial utvikling Latin Amerika i regi av UNECSO, El Salvador
  • Forslag “global og intergral utdanning er løsning på krisen” presentert for FNs visegeneralsekretær Dr. Asha Rose Migiro.
  • Presentasjon “Barn sammeknyttes gjennom sports leker” som presentert i ICSSPE internasjonale konferanse om idrett for utvikling og fred.
  • Deltakelse i “kvinnelige skuespillere i utvikling for globale utfordringer” konferanse i Paris, som en del av Millenia 2015 internasjonale prosjekt.
  • Et integrert kurs i utdannings-forslag som en løsning for å håndtere økende antall arbeidsledige presentert for FNs generalsekretær Ban Ki-Moon.

 

Publikasjoner

Forslag / Presentasjoner

 

Artikler