Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Инструкция за оцеляване в новия свят

Защо взаимната отговорност ще ни спаси от глобалната криза

Движението на обществения протест, започнало 2011 година се разпространи със скоростта на горски пожар, искайки социална справедливост, равенство, справедливо разпределение на доходите, и в някои случаи – демокрация.

Защо 1% от населението на света владее 40% от всички ценности? Защо системите на образование в целия свят произвеждат нещастни и необразовани деца? Защо съществува глад? Защо стойността на живота неотклонно расте при все, че всеки продукт се произвежда в количество, достатъчно да обезпечи всички жители на Земята и да остане още? Защо и до сега има страни, в които човешкото достойнство и социалната справедливост са само празни приказки?

И най-главното: кога и как тези несъвършенства ще бъдат поправени?

През 2011 година тези въпроси докоснаха сърцата на стотици милиони хора по целия свят  и хората излязоха на улиците. Призивът към социална справедливост се оказа, че е  способен да обедини около себе си всички – без различие от цвета на кожата, религията, националността или пола, – защото всички ние искаме да живеем в общество, в което да се чувстваме защитени, да се доверяваме на приятелите и съседите и да сме уверени в бъдещето на своите деца. В такова общество всички ще се грижат за всички. В него с пищни цветове ще разцъфва взаимната отговорност, означаваща, че всички се явяват гаранти за благополучието на всеки.

Но как да се постигне такава взаимна отговорност? Как хората могат да бъдат убедени и уверени в това, че ако утре паднат, някой ще ги подкрепи?

Търсенето на отговори на тези практически и не лесни въпроси ни доведе до решението да напишем тази книга. Независимо от всички трудности ние вярваме , че промяната е възможна , и че можем да разберем как да я осъществим. Именно по тази причина книгата, която сега държите в ръце си е позитивна и оптимистична.

Понятията, с които ще се срещнете в нея ще ви се сторят познати. Много от тях  ни държат нащрек и ни се струват отдавна дискредитирани.Особено в ХХ век и най-много в Русия.Искаме да погледнем на тях по друг начин – главно, защото чувстваме, че самата История ни подтиква към това. Защото сега в нас съществува уникалната възможност да достигнем до глобални промени по мирен и безболезнен начин. Тази книга ще се постарае да ни помогне да намерим този път и твърдо и уверено да застанем на него.

Купуване на книгата