Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Развитието на човека от 0 до 20

"Развитие человека"Книгата «Развитието на човека от 0 до 20» ни запознава със съвършено нов подход към обкръжаващия ни свят. Става въпрос за Законите на природата, които трябва да спазваме , искаме или неискаме , за да не навредим на себе си. Нашето благополучие зависи от това доколко добре знаем тези закони и техните следствия.

Пред нашите очи в света се разкрива особен закон – законът на единството на цялата природа и човечеството. Наричаме го закон на «глобалния и интегрален свят». Нашият свят с огромна скорост влиза в разкриването на тоталната връзка между всички негови части и с всеки изминал ден разкриваме все повече и повече това.

Този процес ще се развива, докато не усетим абсолютната зависимост на всички от всеки и на всеки от всички. На никого няма да бъда добре дотогава, докато всички останали хора на планетата не се почувстват добре.

И това е нов свят, друго измерение, основано на принципите на абсолютната любов. За сега все още ни е неясно как можем да съществуваме по такъв начин. Само произнасяме думите «глобален», «интегрален», но все още ни предстои да си изясним какво представлява тази система.

Принципите на възпитание на децата, призвани да живеят в новия свят, изцяло не са променени. Днес се изяснява, че тези принципи са пагубни и заради тях нашето общество е раздробено, объркано и безпомощно. В пълно безсилие наблюдаваме как нашите деца си създават алтернативи в Интернет или извън дома, по-далеч от родителите, съвършено не приемайки строгия подход.

Но ако направим нашите деца максимално включени в този нов свят, ще ги приведем в състояние на максимална безопасност. Нищо в света няма да нарани такъв човек, няма да има врагове, ще бъде нормално обезпечен, ще започне да усеща съвършенството, хармонията, които има в природата и на първо място – на нивото на взаимоотношенията между хората, тоест той ще бъде действително щастлив.

Купуване на книгата