Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Човек на глобалното мислене

Встреча с проф. Аша-Роуз Мигиро, зам. Генерального секретаря ООН

Среща с проф. Аша-Роуз Мигиро, зам. Генерален секретар на ООН

Михаел Лайтман притежава глобална мисъл и отдава всички свои сили, за да промени обществото чрез нова система на глобално възпитание, в която той вижда ключа към решаването на най-наболелите проблеми на нашето време.

Той смята, че решението на глобалната криза на всички нива – от образованието, изменението на климата и глада, до социалните и икономически проблеми, е пряко свързано с реализацията на нова, всеобхватна, глобална и интегрална програма на възпитание. Наскоро професор Лайтман обсъжда принципите на тази нова образователна парадигма и безусловната изгода, която носи обединението и глобалното сътрудничество, със заместника на Генералния секретар на ООН Аше -Роуз Мигиро, по време на среща в седалището на ООН в Ню-Йорк.

Съчетанието на полученото образование в областта на точните и хуманитарни науки с многогодишни изследвания в областта на образованието го правят една от най-значимите фигури сред глобалните мислители и проводник на идеята за интеграция в света.

Михаел Лайтман е професор по онтология и теория на познанието, получил магистърска степен в областта на медицинската кибернетика в Санкт-Петербургския държавен политехнически университет  (СПбГПУ)  и докторска степен по философия в Института по философия  към Руската академия на науките РАН (ИФ РАН).

Пълна биография