Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Професор Михаел Лайтман

Михаел Лайтман e професор по онтология и теория на познанието, доктор по философия, магистър по биокибернетика, член на Световния съвет на мъдростта (Word Wisdom Council) и ръководител на Ари институт (ARI) – независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с научна и образователна дейност.
М. Лайтман е автор на над 40 книги, преведени на 18 езика. В творбите си, той фактически е преразгледал традиционните възгледи на Кабала, и я показва като знания, необходими на цялото човечество.
През последните години Лайтман е участвал в международни мероприятия на Световния съвет на мъдростта и в Движението за мир в Токио (Япония), Ароса (Швейцария) и Дюселдорф (Германия), и на Световния форум на културите в Монтерей, организиран с подкрепата на ЮНЕСКО, с цел формиране на плодотворен диалог по въпросите на световната криза и повишаване на нивото на осъзнаване на глобалните въпроси. В рамките на тази работа Лайтман се среща регулярно с генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова и заместник-генералният секретар на Организацията на обединените нации, д-р Аша-Роуз Мигиро.
Статии и интервюта на д-р Лайтман може да се видят в различни медии, като SNN (Шоуто на Лари Кинг, интервю от края на 2014 г.), New York Times, Fox News, Chicago Tribune, Corriere della Sera, The Miami Herald, Bloomberg TV.

Д-р Лайтман е женен с три деца и четири внуци.