Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Щастливо детство

Задачата на тази книга е да ви научи как да помогнете на децата си да станат щастливи. Ще ви разкаже за тези въпроси, които живота поставя пред детето на основните етапи на неговия път, и ще предложи дълбоко решение за всеки от тях, подкрепено с практически съвети и препоръки.

Съвременните деца, на пръв поглед, могат да ви се сторят повърхностни и изгубени във виртуалното пространство, но в действителност те са развити много повече от нас. В тях са заложени много големи желания и огромен потенциал, който и те осъзнават трудно. Гледайки учениците си, ясно чувствах това.Усещат го даже, когато гледат в очите своята Никита: това поколение се нуждае от друга методика, от други отношения.

Ако помогнем на детето да разбере какво става с него на всеки жизнен етап, ако благодарение на нас се запознае със себе си и със своята среда, ако разбере как правилно да построи контакта с обкръжаващите, ще расте щастливо, усещайки стабилност и увереност. Такъв човек ще влезе в живота подготвен и ще съумее да се реализира.

Купуване на книгата