Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Училище за възрастни

"Школа для взрослых"

Светът стои пред дилемата – или абсолютно разрушение, или всеобща, обширна, съзидателна работа на ново ниво.

Съзидателна работа означава това, че въпреки нашите разногласия, противоречия, трябва да създадем комфортни условия за съществуването на всеки от нас, съществуването на семейството му и изхождайки от тези представи, да създадем точно такива условия за съществуване на цялото човечество.

Това е напълно постижимо, за това не се изисква да се извършват революции или да се провеждат безкрайни съвещания на «осмици», «двадесетте» и така нататък – това е просто нормална възпитателна работа.

Купуване на книгата