Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Подрастващите искат промени

Сблъсквали ли сте се вече с трудности по възпитанието на подрастващите? Новата книга с беседи на Михаел Лайтман, посветена на решението на този сложен проблем, вълнуващ  всеки родител и всеки учител в средните и основните класове.

Ако мислите, че проблемът с хармоничното възпитание на подрастващите в съвременните условия е практически неразрешим, то няма да бъдете далеч от истината. Но! Удивителните научни изводи и практически резултати, демонстриращи уникалния подход към възпитанието на младежите, ще ви заставят да промените своето мнение.

Какво ново може да се каже по темата за възпитанието, изследвана от хиляди водещи психолози?Авторите разглеждат своята работа с подрастващи на 12-18 години, като практическа реализация на методиката на интегралното възпитание – методика, необходима на цялото човечество в съвременната епоха на глобални кризи и промени.

Обсъжданите прийоми са крачка към построяване на обществото на бъдещето, основано на взаимодействието между всички негови членове като единно цяло. Общество, в което няма място за пороци и нещастие.

Вярвате ли, че в действителност е възможно това? Тогава тази книга е за Вас. Тази книга е за всеки, който се стреми към хармония и съвършенство.

Купуване на книгата