Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Нов живот

Как да бъдем щастливи в глобалния свят

НОВ ЖИВОТ: МИНИМУМ СТРАДАНИЯ, МАКСИМУМ НАСЛАЖДЕНИЯ

 

Максимум 10% от населението на света ще работят, обезпечавайки ни с всичко необходимо за живота, а трудовият потенциал на останалите няма да е необходим.

 

Предстои ни огромна, многостранна работа за промяна на човешкото общество. Именно заради това днес кризата ни освобождава от абсолютно безполезния труд. Всички ще работим по час или два на ден, дори не всеки ден. А в течение на всички останали часове ще ни се наложи да се занимаваме с промяна на самите себе си – всички и всеки един.

 

Всички разбираме, че настъпиха нови времена, предишният живот с неговите рамки, понятия и ценности завършва. Все още не разбираме какво всъщност става. Но ни е ясно, че е настъпил преломен момент, обхващаш всички сфери на живота на човека, включително обществото и природата.

Предлагаме ви да видите в случващото се не криза, а началото на нов живот. И предназначението на книгата «Нов живот» е да облекчи неизбежния преход, който ни предстои, да направи живота ни по-лек, приятен, дружелюбен.

Купуване на книгата