Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Психология на интегралното общество

"Психология интегрального сообщества"

Светът, в който днес живеем е глобален и интегрален. Това означава, че всички негови части са напълно взаимнозависими и всяка част определя съдбата на всички. Такъв е станал благодарение на прогреса. Започвайки от този момент, няма място за разпри между частите на света, защото всичко, което противоречи на интеграцията, противоречи на прогреса, еволюцията, законите на природата. Абсолютната връзка на всички части на света трябва да бъде осъзната от нас като факт.

Човек, който правилно влезе в интеграцията, ще спечели от това. Той не само ще бъде възпитан, в него ще има необходимите навици за оцеляване. Защото ще оцелее не силният – няма да има какво да вземе от другите. Ще оцелее само този, който се приспособи, който разбере, че интеграцията, взаимовръзката, взаимното поръчителство, отстъпките, връзките, обединението – това е зовът на природата. А целта на природата е да доведе човечеството към подобие с нея – към хармония и съвършенство.

Купуване на книгата