Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да живеем без страх

Ако искаме да живеем в не толкова опасен свят  е необходимо да изучим законите на природата, управляващи развитието на човешкото общество.

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование