Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: юни 2013

Вървейки в крак с природата

Тенденцията за развитие на природата е всеобща връзка, интегралност по целия свят. Затова трябва да се научим сами да израстваме към следващите стъпки, водещи към такава интегрална връзка, за да ги преминем леко и мъдро. Точно така, както готвим децата за живота, трябва сега да подготвим самите себе си за новия живот, който идва към нас. Това касае всички нива: отношенията в семейството, между съпрузите, с децата и с целия свят.

Публикувано в Семейство – единството разрешава всички проблеми

Конкуренция

Ако се движим в съответствие с природата, с темпо, подходящо на природата, тогава никога няма да изпитваме страдания, и човечеството ще просперира през цялото време…

Публикувано в Организационна ефективност

Изграждане на нова корпоративна стратегия

За да можем да се сдобием с успех в сегашния свят е необходимо хората, организациите да станат близки един с друг, да почувстват, че са свързани помежду си. Тогава ще бъдат в съответствие с новия свят, спонтанно ще се породят идеи, как да помогнат на човечеството да бъде по-интегрално и изхождайки от желанието за съпричастност един към друг, ще постигнем благополучие…

Публикувано в Организационна ефективност

Персоналът на предприятията – нов интегрален подход

Всички съвременни кризи произтичат от това, че ние не можем да подходим към света интегрално, затова през цялото време настъпваме едно и също гребло. Ние не можем да нерешим нито един проблем, защото ние сами по себе си, вътрешно, не сме цялостни. Решаването на сегашните световни проблеми е възможно само, гледайки на света, като на едно единно цяло.

Публикувано в Организационна ефективност