Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: април 2013

Бизнесът в новия интегрален свят

Никое предприятие няма да стане елемент от новата световна икономическа система, ако не премине през вътрешно духовно обновление, преобразуване, да приема новите базови ценностни постановки…

Публикувано в Интегрално Образование, Организационна ефективност

Корпоративна култура

Най-важното е синергията – връзката между хората, умението да се събере хубав, доброжелателен колектив, който да бъде, като едно цяло, за да се чувстват всички добре, включително и семействата на служителите, техните деца, жени и мъже. Ако хората са свързани помежду си ще намерят сходство във всички системи и веднага ще започнат да преуспяват. Това идва от самата природа, някъде от корените й, от които идва живителната сила, храната, влагата – и ще израсте успешен колектив.

Публикувано в Интегрално Образование, Организационна ефективност

Мотивация, запащане на труда

Ние представляваме сами по себе си единна интегрална система, но ни липсва усещането за това. В природата всичко е непосредствено взаимосвързано с всички, но тези закони на неживото, растителното и животинското ниво са задължителни. А на нашето ниво е необходимо да бъдат съзнателни!

Публикувано в Интегрално Образование, Организационна ефективност