Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Възраждането е във взаимовръзката между хората

Необходимо е връзката между нас  задължително да се изкачи на качествено  друго ниво. Необходимо е в нея да се внесе „човешки” компонент. Какво значи това? Как да достигнем до обединение, като при това запазим уникалността на всеки?

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование