Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека
Архив за месец: декември 2012

Пари, развлечения, пътешествия

Хората в нашия свят се държат като пеперуди, устремяващи се бързо към огъня и изгарящи в неговите пламъци. Отново и отново безуспешно опитвайки се да получат пряко наслаждение, те получават в крайна сметка само страдание. Възможно ли е да се получи вечно и безкрайно наслаждение?…

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

От пирамидата към окръжност

Длъжни сме да обърнем внимание на интегралността на света! И ако не съответстваме на тази интегралност, няма да можем да разберем, как трябва да се движим в съответствие със света и с природата. Днес ние усещаме призива на природата, чийто натиск върху нас е само за това, за да започнем постепенно да се изменяме към подобие с нея…

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

Приносът към обществото – ключ към устойчивост

Ние сме длъжни не да измисляме теории и на практика да правим грешки, а да копираме всичко от природата и да я следваме! Нейното изискване е интегралната връзка! Всеобщото поръчителство се явява задължително, а игнорирането му е много скъпо!!!

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Кризата като шанс

Колкото по-малко се съпротивляваме на силата на развитие на природата, толкова по-комфортно е нашето развитие. Затова е важно да определим целта на природата и да съответстваме на нея!

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Законите на бизнеса в епохата на глобализацията

Основният показател за ефективност на всеки бизнес се явява печалбата. Но за да оживеем в новия глобален свят е необходимо да изменим основата на печалбата…

Публикувано в Икономика на новия свят, Интегрално Образование

Безконтролност

Разпространение на интегралното възпитание, принципите на икономиката на разумните потребности, преструктурирането на обществото, като едно семейство – това е задължително! Трябва да гледаме напред, а не да плачем над счупеното корито! Криза в превод означава раждане на нещо ново.

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

Обобщаване

Светът е глобален и интегрален, и заради това ние всички седим в една обща, потъваща лодка. Трябва да се спасим всички  заедно! Именно от взаимопомощта зависи нашето спасение. Чрез такива методи Природата ни принуждава към обединение. Ако бихме започнали този

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

Взаимопомощ

Кризата няма да приключи до тогава, докато не разберем, че е необходимо да променим световната общност от конкурентна, на такава, основана на принципите на взаимното поръчителство.

Публикувано в Интегрално Образование, Пари

Коренът на всички болести

Намираме се вътре в общата система на природата, под нейното въздействие и сме длъжни да достигнем до равновесие с нейните механизми. Тогава ще изчезнат всички отрицателни явления.

Публикувано в Интегрално Образование, Здраве

Инфекциозните болести

Инфекциозните болести! Защо те възникват в нас? Какъв е смисълът им? Как да съхраним здравето си в условията на глобализация? Каква роля в нашия живот играят вирусите и бактериите? Защо се заразяваме от другите не само с болести, но и с мисли, мнения? Как да изграждаме връзка между хората в обществото, за да се излекуват от болестта? Къде ни води единният закон на природата, подтиквайки ни към целта на проблемите и болестите?

Публикувано в Интегрално Образование, Здраве