Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Глобалната връзка

Светът се управлява от законите на интегралността, вътрешните взаимовръзки, действащи в природата. Ние можем да достигнем до надежден и безопасен живот само тогава, когато изменим нашите взаимоотношения в подобие с природата.

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование