Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Инициатор на глобални промени

«Той действително има ясен поглед върху бъдещето». С генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, в Париж, 2011г.

Новата методика на интегралното възпитание, създадена от професор Лайтман е била представена на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, която е нарекла автора на тази методика ”истински пророк”.

По време на срещата са обсъдени актуални проблеми на възпитанието по света и предлаганите от М. Лайтман способи за решаването им.

Професор Лайтман е подчертал необходимостта да се вземат предвид конкретните стремежи на днешната младеж и необходимостта от тяхната подготовка за живота в динамичните условия на глобалния свят, използвайки при това новите комуникационни връзки. Институтът ARI (Ari Institute) е поканен да участва в поредица от съвместни инициативи на ООН и ЮНЕСКО в областта на образованието и възпитанието.

Днес проф. Лайтман е стратегически съветник към ООН по инициативи свързани с образованието и обучението.

Професор Михаел Лайтман се появява в редица от най-известните медии, особено печатните медии, като например: Corriere Della Sera, Chicago Tribune, Miami Herald, The Post Jerusalem, The Globe, а също и в телевизионните канали на SKY TV (Skytg24), Mediaset TV (TG5), Univision и Blomberg TV.

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=h8WZfkHqNzI?rel=0]