Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Автор на международни бестселъри

Заседание совета по вопросам мира и диалога между культурами. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Заседание на съвета по световните въпроси и диалога между културите.
Централен щаб на ООН в Ню-Йорк

През последните три десетилетия, проф. Лайтман е публикувал повече от 40 книги, които са преведени на 18 езика, с цел да помогне на хората да достигнат съгласие със себе си и обкръжението.

Това са коментари по някои от наскоро публикуваните книги:

”Психология на интегралното общество” ( “The Psychology of the Integral Society”). Известното книжно списание ForeWordReviews цитира:

”Като общество, прекарваме толкова много време в конкуренция и съперничество, че идеята за съвместна работа сама по себе си звучи новаторски…”, и подчертава: ”Това, което е изложено в тази книга, заставя хората да мислят”.

”Егоизъм или алтруизъм в ерата на глобализацията: как обществото може да преобразува егоистичните интереси в общо благо” (”Self-Interest vs. Altruism in the Global Era: how society can turn self-interests into mutual benefit”). Книгата е спечелила положителните отзиви на популярното книжно списание Midwest Book Review:

„Книгата ”Егоизъм или Алтруизъм”, утвърждаваща, че бъдещето на човешкото общество зависи от взаимодействието и сътрудничеството на хората, както и, че деградацията на обществото през последните десетилетия до голяма степен се явява следствие от алчност и нарцисизъм, е интересна и се препоръчва за тези, които вярват, че човечеството все още напълно не е изгубило до край запасите от своя оптимизъм”.