Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Икономически изглед

Интервью с Майком Шнейдером, ведущим программы "Ночной разговор" на Bloomberg TV

Интервю с Майк Шнейдер, водещ на програмата “Нощен разговор” по Bloomberg TV

Осъзнаването на важността от въздействието на природата на човешките взаимоотношения върху икономиката, ще ни позволи да разберем, каква именно икономическа система трябва да създадем, за да може ефективно да функционира и поддържа собствената си стабилност. Социалната и икономическа стабилност е възможна само в случай на създаване на система, съответстваща на глобалния интегрален свят, в който икономическите връзки пресичат границите на държави и компании, и хората са взаимозависими и взаимосвързани. Само такава система може да избегне постоянните сътресения и чести кризи, причиняващи ни толкова много щети.

Но не само икономиката трябва да претърпи съществени промени. Тъй като икономиката и финансите отразяват човешките взаимоотношения, цялата световна общност съвместно трябва да разработи решения, които гарантират за преструктурирането на системата на човешкото взаимодействие в посока на по-голяма сплотеност, единство и грижа за ближния. Това ще ни помогне правилно да изменим икономическата парадигма.