Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Интегрален поглед

Днес глобалната взаимовръзка се превърна в безспорен факт от живота ни. Независимо от това, че в човешкото съзнание все още не се е извършил прехода към нова ценностна система, съответстваща на този нов етап.

Решението на тези въпроси включва обучение за това как по-добре човечеството да се интегрира към новата система на глобална взаимовръзка, което всъщност означава обучение по отговорен живот в световен мащаб.

Днес наблюдаваме, че социалните, политически и икономически системи, в рамките на които сме съществували в течение на много години, не са способни ефективно да функционират в новите условия на глобална взаимозависимост. Ето защо светът е на кръстопът, изразяващ се в лавинообразното нарастване на проблемите и вълненията по цял свят, предизвикани от финансовата криза и водещи към нови глобални трансформации.

Днешната икономика, движена от личните интереси на отделни групи, не е способна да функционира в условията на глобалната връзка. Новите обстоятелства изискват от хората съществени промени: трябва в буквалния смисъл на думата да бъдем ”глобални” и да се научим да водим живота си в съответствие с новите условия.

"Круглый стол независимых мнений". Берлин, Германия, 2006 г.

“Кръглата маса на независимите мнения”,
Берлин, Германия, 2006 г.