Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Човекът – интегрална част от природата

Публикувано в Интегрално Образование, Принципи на интегралното образование