Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Време е да направим изводи

Причината за всички наши беди е една: нашият егоизъм, преставайки да расте количествено, е станал различен качествено. Той стана взаимосвързан, свърза ни всички заедно. По такъв начин, той стана подобен в своята взаимовръзка с Единната Природа, но противоположен на нея по своето желание…

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование