Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Социалния баланс

Здраво общество е хармоничното общество, в което всички негови части се намират в интегрално взаимодействие. В токова общество се разкрива неговата вътрешна сила,  несъществуваща преди…

Публикувано в Взаимно поръчителство, Интегрално Образование