Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Warning: Are You Aware Of How Global Interdependence Affects You?

Humanity has evolved into a globally interdependent and interconnected human network. In this global system our previous and present self-centered, egoistic attitude and the socioeconomic system it is based on is causing an unsolvable paradox, tension between humanity and its

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Artikler

Advarsel: arbeidsledighet er på opptur, men det finnes håp

Hvordan arbeidsledighet påvirker alle En funksjon i den pågående og omfattende globale krisen er økende arbeidsledighet over hele verden. Ledighet blant ungdom i Eurosonen, er det mest skremmende og sosialt ustadige, spesielt i Spania og Hellas, men også i USA.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Artikler

The Secret of Exiting Today’s Global Crisis

The Year, 2011—Humanity’s Turning Point During the worldwide unrest of 2011, millions of people took to the streets in numerous countries on every continent, from the Arab Spring to the Occupy Wall Street movement. Wherever the “social storm” hit, the

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Artikler

Vet du hvordan å komme ut av den største krisen vendt mot deg i dag?

Se hvor enkelt du kan forstå menneskehetens største krise I årtusner har menneskeheten stilt de samme spørsmålene: hvor er vi på vei; hva og hvordan utvikler vi oss; hva burde vi endre for å forbedre våre liv; hvor fører menneskets

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

How Education Can Transform Society

The Secret of Why Crime Is on the Rise Many studies in criminology cast doubt on the effectiveness of prison sentences as a means of crime prevention. For this reason, the influence of prisons on inmates—especially with regard to deterrence

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

Hvordan en kvinne kan nå sitt fulle potensiale

Hvem styrer familien? Kvinner! Når vi undersøker det korrigerte samfunn vi ønsker å eksistere i, bør mye oppmerksomhet gis til familieenheten. Dette er fordi familien er et mikrokosmos av vår verden. Dermed er det åpenbart at hvis vi fokuserer på

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

Hvordan tilegne seg perfekt kjærlighet

Vet du hva naturen krever av deg?   Naturen sette forran oss en nødvendig forutsetning for vår eksistens: Vi må oppnå en tilstand av fullkommen kjærlighet. Men hvordan møter vi denne betingelsen, hvordan kan vi oppnå en “alt inkluderende” kjærlighet

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

How Nature Can Give Your Life Purpose

What Everybody Ought to Know About Giving Thus far, we’ve been evolving through the power of reception. That force has been pushing us forward and developing in us, a desire to receive for ourselves; a desire to acquire, understand, know,

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

Do You Know Where Your Inner Development Is Leading You?

Aiming Towards Manufacturing the Perfect Human Man is the only being who changes during life and constantly develops. The process of development that humans go through is mandatory simply because the ego keeps growing during our lives and from generation

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

Are You Using Envy to Escape Crisis?

If You Don’t Benefit Others Now, They Won’t Benefit You Later Today, humanity is at crossroads. More and more people realize, as a result, the deepening and seemingly unsolvable global crisis, that driven by our inherently self-centered and egoistic nature—our

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

How to Become a Happy and Balanced Person

What You Don’t Know About Mutual Relations Could Harm You There are various techniques and belief systems claiming that the ego is bad and should be neutralized. We need to understand that there is no such thing as “bad” in

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler

The Lazy Person’s Guide to Understanding Human Evolution Today

Are You Aware that You’re Evolving Right Now? During our lives, we go through a process of evolution. We don’t see the end of the process in the beginning so we don’t understand the need for each of the steps.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Artikler