Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

Self-Interest vs. Altruism

Self-Interest vs. Altruism in the Global Era: How society can turn self-interests into mutual benefit

Self-Interest vs. Altruism in the Global Era presenterer et nytt perspektiv på de utfordringer vi i dag står overfor i verden. Dr. Laitman viser leserne at verdens problemer er konsekvenser av menneskehetens økende egoisme. I denne ånd antyder boken måter å bruke vår egoisme til samfunnets nytte, istedenfor kun for vår egeninteresse.

De først kapittlene tilbyr en unik forståelse av menneskehetens eksistens på vår planet, og hvordan vår kollektive egoisme har påvirket utviklingen av samfunnet vårt. Ved å forstå egoet og dens opprinnelse, vil leseren oppdage en ny forståelse for den globale integrerte eksistens, som ett botemiddel for samfunnets onder. De siste kapittlene tiltaler våre nåværende sosiale og politiske utfordringer, og forklare hvordan vi kan bruke vårt ego til å løse dem, istedenfor å fortsette den nedadgående syklusen menneskeheten befinner seg i.

kabbalahbooks.info