Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

The Benefits of the New Economy

Har du noen gang lurt på hvorfor den økonomiske verdenskrisen ikke avtar, til tross for innsatsen til de beste økonomer i verden? Svar på dette spørsmålet ligger hos oss alle. Økonomien er en refleksjon av våre relasjoner. Gjennom naturlig utvikling, har verden blitt til en integrert landsby, der alle er avhengig av hverandre.


Gjensidig avhengighet og “globalisering” betyr at det som skjer i en del av verden, påvirker alle andre deler av verden. Som et resultat, må løsningen på den globale krisen omfatte hele verden, for hvis kun en del av verden er helbredet, vil de andre delene som fortsatt ikke er lindret, gjøre den friske delen syk igjen.

 

The Benefits of the New Economy: resolving the global economic crisis through mutual guarantee, ble skrevet med tanke på vår felles fremtid. Dens hensikt er å forbedre vår forståelse av dagens økonomiske uro – dens årsak, hvordan den kan løses, og dens forventede resultat. Veien mot en ny økonomi ligger ikke i å lage nye skatter og avgifter, trykke penger, eller i noen av fortidens bøtemidler. Løsningen ligger derimot i et samfunn, der alle støtter hverandre i gjensidig garanti. Dette skaper et sosialt miljø av omsorg og omtanke, og forståelsen av at vi vil stige eller falle, sammen, fordi vi er alle er avhengig av hverandre.

 

Denne boken inneholder 13 selvstendige stiler, skrevet i 2011 av flere økonomer og finansfolk fra ulike disipliner. Hver stil løser et bestemt problem, og kan leses som en egen enhet. Likevel kobles de sammen av ett tema: årsaken til våre problemer i en global integrert verden, ligger i fraværet av gjensidig garanti

 

Du kan lese boken i din egen rekkefølge. Forfatterne tror at hvis du leser minst et par kapitler, vil du motta en mer omfattende oversikt over nødvendig informasjon for å løse den globale krisen, og for å skape en bærekraftig og blomstrende økonomi.

kabbalahbooks.info