Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

A Guide to the New World

Hvorfor eier 1% av verdens befolkning 40% av all rikdom i verden? Hvorfor produserer utdannings-systemer over hele verden ulykkelige og dårlig utdannede barn? Hvorfor finnes det sult? Hvorfor stiger matvarepriser,  når det er mer enn nok mat til alle? Hvorfor finnes det fortsatt land der menneskeverd og sosial rettferdighet er ikke- eksisterende? Når og hvordan vil denne urett gjøres rett?

I 2011 rørte disse spørsmålene hjertene til millioner av mennesker verden rundt. Kallet etter sosial rettferd, har blitt en etterspørsel vi alle kan forenes rundt. Alle lengter etter et samfunn der vi kan føle oss trygge, og stole på våre naboer, og garantere våre barns fremtid. I et slikt samfunn vil alle ta vare på hverandre, en gjensidig garanti – der vi alle garanterer for hverandre – vil blomstre.

Til tross utfordringene tror vi at forandring er mulig, og at vi kan finne en måte å gjenomføre det på. Derfor er boken du holder i hånden positiv og optimistisk.

Vi har i dag en unik mulighet til å oppnå en global transformasjon på en fredelig og hyggelig måte, og “A Guide to the New World: Why Mutual Guarantee Is the Key to Our Recovery From the Global Crisis prøver å hjelpe oss bane vei mot dette målet.

Boken er delt inn i to deler, pluss indeks. Del én inneholder konseptet gjensidig garanti. Del to beskriver detaljert oppbygningen av vårt nye samfunn, basert på gjendidig garanti prinsippet, som presenteres i del én. Indeks inneholder tidligere publiksjoner av ARI Instituttet, som viser sin sosiale, pedagogiske og økonomiske ideologier.

kabbalahbooks.info