Dr. Michael Laitman Norge For å endre verden – Endre mennesket

The Psychology of the Integral Society

The Psychology of the Integral Society presenterer en revolusjerende tilnærming til utdannelse. I en sammenvevd og gjensidig avhengig verden, er det å lære barn å konkurrere med sine jevnalderende, like smart som å lære sin venstre hånd å lure sin likemann, høyre hånd. I et integrert samfunn bidrar alle til trivsel og suksess for samfunnet. Samfunnet er igjen ansvarlig og bryr seg om trivsel og suksess for dens bestanddeler, og skaper dermed gjensidig avhegighet. I en globalisert og integrert verden er dette den eneste fornuftige og bærekraftige måten å leve på.

Denne boken er en serie med dialoger mellom professor Michael Laitman og professor Anatoli Ulyanov, og belyser prinsipper med en tankevekkende tilnærmelse til utdannelse. Fravær av konkurranse, oppdragelse gjennom det sosiale miljøet, likemann likeverd, belønne givere, og den dynamiske utgjørelsen av gruppen og instruktører, er noen av de nye konsepter introdusert i denne må-ha boken for alle som ønsker å bli bedre foreldre, bedre lærere og bedre mennesker i det 21. århundrets integrerende samfunn.

kabbalahbooks.info