Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Установяваме границите

Възпитанието  е много голямо изкуство. Ако  умеехме да възпитаме децата,  бихме променили света. И ако не в нашето, вече изгубено поколение, в крайна сметка, може би в следващото. Това е световен, централен проблем.

Въпрос, който винаги ще вълнува родителите е установяването на определени рамки в поведението на детето. Как да се определят тези граници и най-важното – как детето само да ги съблюдава, без родителски натиск?

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование