Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Начало на началата

Жизненият успех на нашите деца пряко зависи от възпитанието. Но сега, не работят нито предишният подход към възпитанието, нито предишната индивидуална форма на успех, те не се вписват в рамките на взаимозависимия свят. Ние ще трябва да приемем интегралната форма на взаимодействие с обкръжението, да се научим на изкуството за изграждане на семейните връзки в обществото – в това е ключът към успеха в „кръглия” взаимосвързан свят и на това изкуство трябва да обучим нашите деца.

Публикувано в Възпитание, Интегрално Образование