Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Комуникацията и човешката реч

Наблюдавайки обкръжаващата ни природа, изучавайки я, ние виждаме, че причинно – следствените връзки, способите за предаване на информация, съществуващи в неживата, растителната и животинската природа, остават практически неизменни в продължение на цялата история. Докато в еволюцията на човешкия род се проследяват много големи изменения в развитието на формите за връзка. Една от тях е речта. Защо, как, и заради какво се е развила човешката реч?

Публикувано в Интегрално Образование, Връзки, комуникация, информация