Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Страх от нищетата

Доближаваме се до състояние, когато няма да можем да покрием с пари дори и насъщните си потребности. Човечеството навлиза в нова форма на взаимоотношения и единствено общество, намиращо се във взаимно обезпечение, ще може да съществува спокойно и уверено.

Публикувано в Интегрално Образование, Пари