Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

От болести към здраве

Според проявлението в нашия свят на неговата интегралност, взаимосвързаност, все повече ще се забелязва взаимното ни влияние един на друг, водещо до нашето взаимно усещане, здраве, успехи…

Кога ще изчезне болката?

Излизайки от егоизма, издигайки се над него, ние започваме да осъзнаваме, че можем да съществуваме, не изхождайки от недостатъците, от липсите, а чрез пълно изпълване, не от запълване, базиращо се на болката, а породено от съвършенството. Не от нуждата да делим нещо си, а от любов, която не се нуждае от нищо…

Ракът и здравето

Необходимо е да се доведе човека до такова състояние, че той да осъзнае, че е длъжен да стане интегрална част от цялата природа! И тогава той ще разкрие вечната хармония, ще усети съвършенството, сливайки се в хармоничен и огромен организъм. Човечеството е длъжно да достигне това ниво!

Сърцето се лекува с любов

Само на човешко, т.е. на най-високото ниво, ние сме длъжни да изградим механизма на отдаване и получаване между нас, и ако тази система е пропита с правилни, равно поставени отношения, пронизани от хармония и умиротворение, тогава това ще се отрази на всички останали системи и преди всичко на сърдечно-съдовата…

Инфекциозните болести

Инфекциозните болести! Защо те възникват в нас? Какъв е смисълът им? Как да съхраним здравето си в условията на глобализация? Каква роля в нашия живот играят вирусите и бактериите? Защо се заразяваме от другите не само с болести, но и с мисли, мнения? Как да изграждаме връзка между хората в обществото, за да се излекуват от болестта? Къде ни води единният закон на природата, подтиквайки ни към целта на проблемите и болестите?

Коренът на всички болести

Намираме се вътре в общата система на природата, под нейното въздействие и сме длъжни да достигнем до равновесие с нейните механизми. Тогава ще изчезнат всички отрицателни явления.