Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да придобиеш власт над късмета

Всеки човек в света, където и да живее той, може да бъде над своята лоша съдба. Всички събития, предначертани за него, той може да премине по прекрасен и лек начин – ако узнае как правилно да се отнася към знаците на късмета. Как да го узнае? Използвайки науката кабала, човек изучава как трябва да промени себе си, за да получи направляващо въздействие на силата на успеха, за да може по правилния начин да се стреми към тази цел, към която го прави и тази сила.

Как да придобием власт над късмета?

Как да придобием власт над късмета? Може ли да превърнем лошия късмет в добър жребий?

Хората си мислят, че могат да правят всякакви манипулации със своята съдба, със ситуациите, през които трябва да минат в своя живот. И дори нещо да им е предначертано, те си мислят, че могат да променят това на основата на своята свободна, случайна, ежеминутна воля. Приискало ми се е и го променям в една или друга посока.

Това не се нарича власт над късмета. Преди всичко, такава няма. Виждаме в нашия живот, че даже силните в света, най-богатите и влиятелни хора, управляващи промишлеността, армията и всичко друго, също действат, изхождайки от определена система от закони. Не е възможно по друг начин. Те не могат да правят каквото им се иска. Всички са с достатъчно вързани ръце.

Необходимо е да се разбере, че да владееш късмета е възможно, но съгласно условието записано в Тора: „Исраел е над звездите и знаците на късмета“. Под понятието Исраел се има предвид не националността записана в паспорта, а стремежът на човека към целта, предопределена предварително (“Исра-Ел” – в превод “Право към Твореца”).

Ако той всеки път проверява посоката си към целта и е готов целеустремено да се предвижва напред, всеки път, на всяка крачка, тогава идващата към него сила на късмета, „капка на късмета“, (късмет – на иврит “мазал”, от думата “нозел” – “стичам”), ще го направлява в правилната посока, съобразявайки се с неговото и нейно добро желание, т.е. посоката на човека и посоката на тази сила ще е една и съща. И тогава той ще напредва леко.

Исраел е този, който изяснява за себе си целта на творението и извършва всички действия, за да я приеме със цялото си сърце и душа. Той започва да вижда, че да я желае е най-доброто за него, дори и срещу неговата природа, срещу възпитанието получено в детството му, срещу общия егоизъм в него.

Целта на творението е да постигне всеобхватна любов, отдаване на ближния, обединение с цялата реалност, с цялото човечество за благото на всички. Тази цел е пълно отдаване и любов на принципа „възлюби ближния като себе си“, а от „любовта към ближния – към любовта към Твореца“, и за това тя е противоположна на нашата природа.

Това са достатъчно отдалечени от нас категории, неразбираеми за нас, и за това сме длъжни да си ги изясняваме. Но най-важното е да изясним целта. И тогава, във всеки миг от нашето съществуване, ще усещаме как получаваме пулсациите на някаква сила от различни страни. Ако правилно се насочвам към целта, те идват и ме побутват с добро към целта. Ако не съм се насочил правилно към целта, то ще разпозная под какъв ъгъл съм спрямо действащата върху мен сила, и съгласно това мога да коригирам своята посока.

Тогава моят живот става подобен на този на летец в кабината на самолета. Той през цялото време управлява и насочва самолета съобразявайки се с данните които вижда на контролното табло и по указанията на диспечера, като постоянно проверява своята посока.

Това много прилича на начина по който напредваме, ако искаме да напредваме правилно, възприемаме всички сили идващи свише – „капките на късмета“ и целта, като идващи за наше добро. За добро, защото всеки път ние променяме себе си, за да получим направляващо въздействие за постигане на тази цел.

Затова е казано „Исраел е над звездите и знаците на късмета“ – това е този, който всеки миг се устремява „право към Твореца“, т.е право към това свойство, което е присъщо на висшата сила, на общата сила на природата – добрата и творяща добрини, към силата на отдаване и любов.

Карта на жизнения път

Раждайки на светлина, аз не знам нищо за целта на своя живот, нямам компас, който би ми показал правилно ли се насочвам или не. В астрологията, по датата, времето и мястото на раждане, може да се изгради карта на жизнения път.
В какво е разликата между астрологичната карта и методиката за постигане на целта, която предлага науката кабала?

По астрологичната карта, може да се каже, че един период от време е по-добър, а друг – по-лош. Но всеки човек в света, където и да живее той, даже и в джунглите на Амазонка, може да бъде над своята лоша съдба. Всички събития, предначертани за него, той може да премине по прекрасен и лек начин – ако узнае как правилно да се отнася към знаците на късмета.
Как да разбере това? Използвайки науката кабала, тоест, изучавайки как трябва да промени себе си, за да получи насочващото въздействие на силата на успеха, за да може по правилния начин да се стреми към тази цел, към която го прави и тази сила.

Как да видим бъдещия свят?

На какво ме учи науката кабала? Как тя ме обучава на практика?

Във всеки момент от живот си аз избирам какво е важно за мен и какво – не. Затова трябва да придобия мъдрост, да зная как да проправям пътя си, преди да дойде висшата сила и започне да ме притиска.

Тогава нейното въздействие ще бъде за мое благо, по мое и по нейно желание, когато ще бъдем слети в едно. В тази степен ще я усещам, ще почувствам как тя ми въздейства. Няма да усещам внезапен удар, а ще разкрия, че тази сила ме развива, че ние вървим заедно и буквално плувам по течението ѝ.

Да кажем, че трябва да отида на интервю в някаква фирма, където да представя себе си така че да получа работата. Преди това, обаче, откривам, че имам приятел, добре запознат с това кой ще ми взима интервю и дори още повече – той е негов началник.

Затова той казва на своя подчинен: „При теб ще дойде еди-какъв си човек, приеми го добре, направи за него всичко, за да получи тази работа и да напредва по-нататък“.

Тогава отивам на интервюто с усещане на пълна увереност, че ще ме приемат добре и животът ми се струва прекрасен.

Всъщност, така ще се чувства човек във всеки момент от живота си, ако върви заедно със силата на късмета.

Пред него буквално са открити всички врати?

И даже още повече. В нашия свят ни се струва, че има още някакви власти, че това зависи от едни или други хора.

А по духовния път силата на късмета, която се облича в мен, просто ме съпровожда и пред мен няма никакви препятствия, аз плувам в лека лодчица над водата.

Но това е трудна работа – да подготвим себе си за силата на късмета, така че да приемам нейното желание като свое. Защото силата е разликата между два потенциала: аз се намирам в определено състояние, в една точка и с помощта на тази сила трябва да премина в друго състояние, във втора точка. Силата въздейства така, че да ме доведе там, т.е. тя трябва да ме промени, моя поглед на случващото се, свойствата ми, осъзнаването ми.

Егоистичното ми желание трябва да се обърне в желание за отдаване и любов, макар и малко. Тази сила трябва да ме „форматира“ в по-духовен човек, в по-отдаващ, любящ, действащ за отдаване извън себе си. Тези изменения са против предишната ми природа, не ги искам. Искам всичко да се устрои според моите представи.

Излиза, че трябва да променя себе си и тогава виждам, че светът вече е станал по-добър. Защото всеки път, когато виждам света лош, то е заради това, че не съответствам на света, а не защото светът трябва да се промени по отношение на мен. Напротив, аз трябва да се променя, съотнасяйки се към света и изведнъж, вместо този свят, ще видя бъдещия.

Във всеки миг, състоянието, в което се намирам сега, се нарича „ този свят“, а състоянието, което трябва да достигна, се нарича „ бъдещ свят“.

Какво означава „бъдещ свят“?

Ние искаме светът да се промени така, че да се смени тази външна обвивка. А на практика, съгласно науката кабала, съгласно силите за развитие, силите на късмета, идващи към мен, аз трябва да се променя, за да видя света по-добър. Защото „всеки съди според степента на своята непоправеност“. А ако се променя отвътре, на страната на любовта и отдаването, ще видя, че целият свят е станал по-добър.

Бъдещият свят не е това, което сте си мислили…

Вие казвате, че силата на късмета ни води в бъдещия свят. Какъв бъдещ свят имате предвид?

Бъдещият свят означава, че „излизам“ от своето тяло, т.е. издигам се над егото си. Егото са всички мои желания, мисли, наклонности, цялото ми егоистично осъзнаване – именно това се нарича мое тяло, а не плътта, която се счита животинска.

Трябва да се издигна над всички тези желания и мисли, т.е. вместо стремежа да погълна всичко в себе си, в мен да има желание да отдавам на ближния.

Това означава, че „душата излиза от тялото“ и аз усещам бъдещия свят, т.е. придобивам нови желания за отдаване, любов, обединение и всичко това се нарича второ тяло, в което влизам и действам, изхождайки от новите желания. Така напредвам все повече и повече, докато не достигна пълното поправяне.

Бъдещ свят означава „свят, който идва“, т.е. това е следващото ми състояние, което достигам в резултат на работа над себе си и отношението ми към другите. Сменям „този свят“ за „бъдещ свят“, т.е. променям от любов към себе си на любов към ближния. Това означава, че от този свят съм достигнал бъдещия свят и съм влязъл в Райската градина.

Защо той се нарича Райска градина?

Защото започвам да усещам, че се намирам извън всякакви ограничения, тъй като за отдаването на всички няма никакви граници. Пребивавам в пространство, което изцяло ми принадлежи.

Какво означава да отдавам на всички?

Отдаването е да правиш добро на всички, изхождайки от любовта към тях.

Защо, ако човек иска да прави добро на всички, се намира в Райска градина?

Защото Райска градина се нарича мястото, в което можеш да правиш всичко, което искаш, без никакви ограничения. Тъй като искаш да отдаваш, а за отдаването няма никакви граници. Тогава чувстваш, че всичко е за благо, всичко е за теб, пълно изобилие.

С други думи, бъдещ свят се нарича „земята на Израел“/„ерец Исра-Ел“, желание напълно насочено към Твореца. Творецът е всеобхващаща сила на отдаване и любов, включваща в себе си цялото мироздание, всички нас. И ти трябва да Го разкриеш, съгласно подобието по свойства с Него. Затова се наричаш „Исра-Ел“, тъй като искаш да достигнеш това състояние, тези ценности, които са в Него.

Как да преуспеем в училището на живота?

Аз съм реален и практичен човек, невярващ в нищо и в никаква висша сила. Искам само да знам как да придобия власт над късмета…

Можеш да властваш над късмета, ако промениш себе си по подобие на силата на късмета.

А ако съм атеист, ще мога ли да властвам над късмета, съгласно вашата методика?

Това няма никакво отношение към вярата. Това е техника. Именно практичните, прагматичните хора, които искат да преуспеят в живота, по- бързо постигат резултати в нея.

Как мога да властвам над късмета?

Силата, която те тласка напред по живота, е неизменна. Трябва да се промениш по подобие на нея. Така детето, което не иска да ходи на училище трябва да промени възгледите си, насоката си.

То трябва да види, че ако всеки път променя себе си, за да съответства на класа, а не иска класът да се промени съгласно неговите свойства – ако то седи спокойно и се учи, ако прави домашните си работи, в крайна сметка може да постигне прекрасни цели.

Както разбирам целта на това училище на живота е да ме научи да обичам?

Правилно, освен това, няма нищо друго. Казано е: „Възлюби ближния както себе си – е главно правило в Тора“.

Но какво получаваш при това? Постигайки свойството любов, ти се съединяваш с висшата сила, т.е. достигаш същото това състояние, в което пребивава тази сила – вечност и съвършенство, без каквито и да е ограничения.

Коя е висшата сила във вашия пример с училището? Директора?

Представи си, че има някой, който е над директора на училището – вечен и съвършен. И Той иска, ти за сметка на вътрешната си промяна, на вътрешната си трансформация да достигнеш до същото това състояние, както и Той – да станеш вечен и съвършен. Кога? – Днес и сега! Тъй като времето не съществува, всичко зависи от твоите усилия, от твоята настойчивост.

Що за Висша сила е това?

Висшата сила – това е всеобхватната, единствената сила на природата, извън която няма нищо друго. И всички ние се намираме в нея. Ние съществуваме само защото тази сила е сила на отдаването и любовта и трябва да достигнем до същото това състояние, в което се намира тя.

И ние ще го достигнем, тъй като от тази сила сме получили Тора, така наречената „светлина, възвръщаща към източника“ – методика на кабала, с помощта на която можем с лекота да променим себе си, да се уподобим на силата на отдаването.

Този, който иска да придобие власт над късмета, трябва да дойде в науката кабала и тогава ще узнае как да направи така, че късметът да го съпътства през цялото време.

Публикувано в Астрология, магия, съдба, сънища..., Интегрално Образование