Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Пропуск до пулта за управление на съдбата

Всички ние сме свързани заедно и живеем в интегрален свят, който целият представлява „едно малко село“. Променяйки своята съдба, човек променя съдбата на цялото човечество и въобще – на цялото мироздание. И обратното – за да измени своята лична съдба, човек трябва да промени съдбата на цялото човечество и на целия свят. Иначе, той няма да успее да повлияе на самия себе си, тъй като той е – част от интегралната система.

Как да получа пропуск до пулта за управление  на „филма на живота“?

За това е необходимо да се издигнем над своя егоизъм, там където се намират твоите мисли, желания, сили, действия, насочени към отдаване, а не в своя полза.

Живот на такава висота изисква от теб да направиш съкращение на своя егоизъм и да имаш антиегоистичен екран, да се покриеш с щит, гарантиращ, че никога няма да помислиш за някакво действие заради себе си.

Ако бъдеш защитен срещу егоистичните намерения, то ще ти позволят да влезеш там.

За чия полза ще мисля, ако не за своята?

Ще мислиш за ползата на общата програма, за нейната правилна, добра и бърза реализация за доброто на всички творения. Ако мечтаеш именно за това, то ще можеш да стигнеш до него. Понеже тогава ще се присъединиш към силите, които се наричат „ангели“, за да участваш активно в тяхната работа.

Страшно ли е да разкриеш ангелите?

Няма нищо страшно в това. Просто ангелите са сили, като всички сили на този свят. Ти се учиш да ги използваш и те започват да те слушат. Силите на природата се наричат ангели. Силата на гравитацията също е ангел.

Влизаш в контролната кабина за управление на цялото творение, за участие в неговото управление, заедно с всички други сили на природата, в полза на човечеството, придвижвайки го  към желаната цел. Защото влизайки там, си задължен да се въоръжиш със силата на любовта. Тогава ще използваш всички намиращи се там сили, за благото на цялото човечество.

Аз получавам власт не само над своята съдба, но и над съдбата на всички други ли?

Теб няма вече да те интересува твоята лична съдба. Ще се грижиш за цялото човечество, за всички души. Ще получиш контрола над цялата програма на творението, за да напредва по пътя на светлината, тоест да се насочва към добро развитие.

Бъдещият свят – на сън или наяве

Кой получава пропуск до пулта за управление на съдбата?

Тези хора се наричат кабалисти. Те получават възможността за управление на съдбата, защото са се поправили и желаят на творението само добро.

Човекът, получил пропуск до пулта за управление на съдбата, вижда ли цялата програма на развитие на света: всички бъдещи събития и всички мисли на хората?

На него му се открива това, което е необходимо за работата. А това, което не се изисква – остава скрито. За неговото участие в общата програма му се отварят и затварят различни “прозорци”.

От какво зависят тези “прозорци”? От степента на неговата любов към всички?

Това вече зависи не само от него, защото освен него има други хора, изпълняващи своите различни мисии. А той действа в бъдещия свят по отношение на останалите, както директора по отношение към другите работници.

“Бъдещия свят, света който попадаме след смъртта ли е?

Бъдещия свят е света, намиращ се над нашия свят. Влизаме там още през живота си в този свят. Няма отношение към живота и смъртта на биологичното тяло.

Попадаме в бъдещия свят в съня си или наяве?

Физическият сън няма никакво отношение. Бъдещият свят не се отнася към нашето животинско тяло – в него влизаш само при пълно съзнание. Тъй като в съня си човек става като животно.

А когато бодърства, то действа със всичките сили на своята душа за благото на цялото мироздание, за реализация на общата програма, помагайки ѝ да се реализира по-бързо и по добър път, за да доведе цялото човечество до съвършено състояние.

В това се състои разгадаването на всички сънища, да се издигнеш нагоре към пулта за управление и да разрешиш всички въпроси, всеки път стараейки се да приведеш двигателя на света на по-висока предавка.

Може ли да узнаем къде отиваме всички?

Отиваме към съвършенството!

Публикувано в Астрология, магия, съдба, сънища..., Интегрално Образование