Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

В плен на неопределеността

Страх от неизвестното

От древни времена всички народи и култури „са си имали работа“ със свръхестествени сили. Магията и гадаенето са били част от ежедневни ритуали и особени церемонии.

Тази тема е съпровождала човечеството през цялата му история, приемайки най-различни форми, включително и негативни, като гонения на вещици или проучвателски, като опитите на алхимиците да намерят някакви закономерности в прилагането на тайнствени закони.

И днес немалка част от хората вярват в свръхестествени сили, а друга част е против това, като по този начин все пак проявяват заинтересованост по въпроса.

Филмите също внасят своя дял – да кажем, врязалата се в подсъзнанието на деца и възрастни сага за Хари Потър, който се учи в училище за магове.

Как бихте охарактеризирали това явление, което хората наричат магия?

Живеем в свят, който не познаваме, не разбираме, не чувстваме в пълен обем. Внезапно в него ни се разкриват нови явления, които до сега са били неизвестни. Ние не ги очакваме, не ги предизвикваме осъзнато и дори и да не са страшни, самото поставяне под въздействие на неизвестното ни плаши, тъй като то свидетелства за това, че не ние контролираме околната среда, природата,  в която се намираме.

Виждаме ограничеността си. Не знаем какво ще ни се случи след секунда или утре. Дори животните се намират в по-подходящи условия в сравнение с нас. Те чувстват предварително природните явления, такива като цунами или земетресения и се ориентират свободно в естественото си обкръжение.

В резултат на това те отрано се спасяват от поредното бедствие, а ние се оказваме под неговите удари, като до последно нямаме представа за надигащата се катастрофа. Ние нямаме вътрешна връзка с Природата, ние не чувстваме нейната мощ и дълбочината на причините за случващото се.

Тази неопределеност, характерна само за хората, но не и за неживата, растителна и животинска природа, в крайна сметка ни довежда до страхове и тревоги, до усещането за безпомощност. И разбира се, на хората би им се искало по някакъв начин да компенсират вълненията си, да намерят покой, за да не живеят в постоянен страх.

Илюзия за удовлетвореност

В резултат на това човекът отдавна изпреварвал ежедневните си дела в стремежа си да влезе в контакт със свръхестествените сили, да ги облагороди, да им угоди, да ги подслади, за да не бъдат толкова строги към него. На това поприще човечеството е създало най-богатата умозрителна база.

Всичко е започнало дори много преди античния свят. Древните гърци и римляни са съчинили цяла митология за скритата действителност. Но техните възприятия били все още материалистични в сравнение с християнството, което в своята експанзия използвало Тора, еврейското учение, взаимствайки основно от науката кабала различни термини и названия. „Този свят“, „бъдещ свят“ „рай“, „ад“, „зли сили“ , „бесове“ и пр. – всичко това е залегнало в основата на новия модел на реалността, породил огромна и едва ли не логична картина.

И до днес хората й се доверяват и оперират с познатите ни от кабала понятия така, сякаш те са част от тяхното възприятие. Християнството ги е приело в значително по-голяма степен, отколкото ислямът, и е разнесло по целия свят своите представи за „райската градина“ и „преизподнята“ с всички съпътстващи ги атрибути.

Вследствие на това, религиозните хора вярват в тези сили, в тяхното влияние върху нашия свят, както и в способността ни да укротяваме, уговаряме и да смекчаваме тези сили, за да не ни закачат или за да ни помагат. В западния свят цели канцеларии се занимават с тези въпроси и ние виждаме как в 21 век всевъзможни гуру поучават масите чрез каналите на средствата за масова информация.

Магия за продан

Духовно оръжие

Съществува ли в действителност такова нещо като магия? Имаме ли способност да използваме свръхестествени сили, за да променяме своята реалност?

Не. Самото понятие “свръхестествено” се нуждае от “обновяване”. Ако говорим за това, което стои над нашето естество, то към тази сфера се отнасят всички природни явления.

Ние не можем да повлияем на движението на Земното кълбо и на другите небесни тела – затова пък можем да го изчислим. По същият начин и много други неща са преминали от категорията мистика в сферата на научните концепции.

Но, заедно с това, са останали още множество неизвестни ни явления, които се изплъзват от възприятието ни – и в тази сфера както винаги сме слаби, както винаги стоим пред Природата, която не е по силите да се изчисли предварително. А в същото време, човекът жадува за безопасност, нужно му е “гаранционно споразумение” от всички напасти.

Оттук и магията. Първо, тя на пръв поглед предоставя защита от заплахите и в това число от враговете, на които сега може да противостои с “духовно оръжие”. А като второ, това е възможност да премине в нападение, да утвърди превъзходството си, да очисти територията си от “вредителите”, които стоят на пътя му.

Свръхестественото на приемлива цена

И ето тук, много раздават обещания, заявяват, че знаят как се прави това, и ще помогнат, стига да им бъде заплатено за услугата.

Има понятие “черна” и “бала” магия. Ако първата е призвана да нанесе вреда, то втората, напротив, обещава помощ. Но това деление е чисто условно – така, както децата играят на лоши и добри. Човекът се чувства слаб пред силите, които определят живота му. Иска му се сам да контролира своята съдба – и той отива за съвет при “компетентните” хора.

Освен това ни плаши неизбежната смърт на тялото и неизвестността пред нас. Какво ще стане с моята душа? Къде ще попадне? Може ли да се избегне ада и да си осигуриш рай? Това също предизвиква голямо безпокойство, за сметка на което другите могат да правят добри пари.

Значи, вълшебства не съществуват?

Не. Но проблема е в това, че всичко, което отнасяме към вътрешния свят на човека, е свързано с нашата психология. В резултат, на човек може да се повлияе по такъв начин, че това да му се стори вълшебство. В това число така става и с много от вярващите хора.

Не може да се направи нищо, доколкото такива са свойствата на нашата психология. В крайна сметка, всичко се случва заради незнание.

Запознайте се: бесове

Те – това съм аз

Какво са това “бесове”, “духове” и тем подобни термини, използвани в науката кабала?

Кабала казва нещо просто: трябва да знаеш, че съществува само една Сила. Тя е позитивна и ти трябва да я постигнеш. А всички негативни сили пробуждаш сам, обръщайки добрата Сила в зло. Причината е в това, че не работиш над себе си, за да се измениш от зло към благо.

По такъв начин, “бесовете” и пр. са изключително силите на моята душа, които трябва да поправя. Ако не ги поправям, то те ми действат във вид на зло, а иначе казано, все пак ме водят към поправяне, но по неприятен път.

Какво означава “силите на моята душа”?

Това са моите непоправени желания. Защото общото поправяне се определя на принципа на любовта към ближния, като към себе си. Ако не построявам своите егоистични желания по такъв начин, че чрез тях да се съединявам с всички, ако не се стремя към единство и любов, ако не “преправям” желанията в нещо правилно и благотворно. То сам ги оставям в злото.

И тогава те започват да ми въздействат: внезапно идва заплашително уведомление от банката, или с мен се случва нещастие, или нещо с близките ми и т.н. Има множество варианти, като цяло те съставляват нашия живот. И те са съставени от тези самите сили, отчасти позитивни, но основно негативни – тъй като ние не се грижим за тяхното поправяне.

Разчистване на територията

Излиза, че аз сам създавам своя свят. Като цяло, в него има 620 сили – моите желания, които трябва поетапно да поправя отново и отново. Не трябва да се заема изведнъж с целия списък, но в крайна сметка, всички тях трябва да ги приложа в любовта към ближния, в единението, в доброто въздействие върху обкръжението, постепенно разширявайки кръга му.

Действайки по такъв начин, с това очиствам своята “територия” от негативни сили и стигам до позитивните.

Това зависи също от периода, в който живеем. Условията се сменят ежесекундно и аз също трябва да действам динамично, променяйки се в съответствие с повелите на времето. Трябва ми да чувствам тези сили – така, както животните чувстват природата и отрано се спасяват от стихийните бедствия.

И това е възможно само в този случай, ако аз, по препоръките на науката кабала, се обединявам с приятелите, с близките до мен хора, и заедно с тях формирам вътрешен кръг, общество, в което започвам да реализирам съветите на науката кабала.

С това помагам на света като цяло.

Магията на егоизма

Рай и ад

Казвате че “магьосничеството” е психологическо явление. Но по какъв начин то се отразява на тези, които дори не знаят че са “под ударите”?

Така действа в света желанието на човека, обърнато към другите. Защото нашите желания заедно, съставляват тази мрежа от сили, която влияе на всички нас. Със своето отношение към обкръжаващите или към света като цяло, човек задейства собствените си сили в общата система.

Значи, “магьосничеството” е желанието на човека, задействано в определена посока: в полза или вреда на някой?

Желанията са действени, но защо да ги наричаме “магьосничество”? Човек действа в общата мрежа на сили, разгъната между нас. Тя е много-много сложна, всеки от нас се явява източник на комплекс от непоправени, лоши сили, които като цяло се наричат “его”. И тези сили ние трябва да поправим от зли на добри – за благото на ближните.

А значи от стремежа за получаване, да вземем колкото се може от другите, трябва да преминем към отдаване, обърнато към всички. И съответно, ключовият принцип, всеобхватното правило на науката кабала гласи: “Възлюби ближния като самия себе си”, за да се напълни мрежата на нашите взаимовръзки с позитив. Всички сили, излизащи от всеки, трябва да носят благо на другите. Така и се създава добрата мрежа.

Започвайки да я изграждаме, влизаме в свят, който целият е благо – с други думи, “райска градина”. По такъв начин “рай” е състояние на душата, в което човек мисли само за благото на другите. Тогава той действително се оказва в “Едем”.

И обратното, “ад” е когато изпитваме ненавист един към друг, и всеки страда от това.

Как да се защитиш от негатива?

Ако някой обръща против мен лоши сили чрез общата мрежа, мога ли да се защитя от това?

Да, предизвиквайки въздействието на положителните сили.

Върху кого?

Върху всички. Нека дори да не зная кой ми изпраща негатива, не е важно. Моят позитив, доброто ми отношение към другите, става щит за мен, през който не могат да пробият лошите сили.

Механизмът е прост: мога да пострадам, само ако пребивавам в егоистичните желания, ако се грижа само за себе си. Ако извършвам отдаване на всички, добавям, дарявам, раздавам, обичам, то е невъзможно да ми навредят. Неуязвим съм, защото целият живея в другите.

Това е много силна психологическа защита. Благодарение на нея, колкото и да се опитват да ми навредят, ще бъде напразно.

Още повече, с това аз неутрализирам всички вредители. Тъй като ние се намираме в обща система, и затова, със своето искрено отношение към човечеството, с желанието да донеса на всички благо, привнасям в мрежата позитивна сила, която сама обезврежда целият насочен към мен негатив. Не само че никой няма да може – никой даже и няма да започне.

Така е устроена системата, и Тора, а особено науката кабала, ни я обяснява. И тогава виждаме, че ако човекът донася благо на другите, то към него не може да се приближи злото.

Публикувано в Астрология, магия, съдба, сънища..., Интегрално Образование