Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

От другата страна на свръхестественото

Представата ни за магии и магьосничество широко се разпространила в началото на нашата ера. Не малко хора и днес вярват в тези неща или напълно ги отричат, което също свидетелства за техния интерес към тази тема.

Как науката кабала се отнася към този въпрос? Можем ли с помощта на магиите и магьосничеството да задействаме добрите и положителни сили? Можем ли да направим живота си по-добър чрез тях?

Магьосническа измама

Представата ни за магии и магьосничество широко се разпространила в началото на нашата ера. Не малко хора и днес вярват в тези неща или напълно ги отричат, което също свидетелства за техния интерес към тази тема.

Как науката кабала се отнася към този въпрос? Можем ли с помощта на магиите и магьосничеството да задействаме добрите и положителни сили? Можем ли да направим живота си по-добър чрез тях?

Преди всичко, ако не беше науката кабала, то никога не бихме имали съвременните разбирания за това, какво представляват магьосничеството и свръхестествените явления. Те са “взети”, а след това са изменени, от изследванията на кабала, основаващи се на това как да се използват желанията, явяващи се силата на човешката душа.

Мрежовото привличане

А сега по същество. Ние сме взаимосвързани помежду си по неправилен начин. Като цяло, нашата връзка е напълно егоистична. В резултат, злите сили задействат общата система на човешките взаимоотношения: всеки от нас преследва лична изгода и не се грижи за обществото. През цялото време се опитваме да се възползваме от всичко, което ни заобикаля.

Хората не сме виновни, че сме егоисти, защото сме напълно потопени в егоистичната природа.  Виновни сме, че не използваме науката кабала. Евреите трябва да понесем по-голямата част от вината, защото пренебрегваме науката кабала, с нейна помощ бихме могли да изменим мрежата ни от взаимовръзки от зли на добри.

Съгласно кабала, това е положителен начин за използване на “свръхестествени сили”, т.е. изменение на взаимоотношенията между нас от отрицателни на положителни. Ние не можем да ги “преобърнем”, защото говорим за външна по отношение на нас система. Днес, начинът по който сме свързани, ни кара да се отнасяме лошо един с друг.

За да изменим сегашното състояние и за да установим добри взаимоотношения между всички нас, трябва да използваме една особена сила наречена “Висша сила”, “Творец”, “Бог” или “Природа”. Нейното въздействие, което се опитваме да възбудим, в науката кабала се нарича “светлина”.

Казано е: “Аз създадох злото начало и създадох Тора за неговото поправяне.” С други думи, егоизмът ни управлява; но въпреки това, можем да се възползваме от система, която поправя взаимоотношенията ни. Силата на светлината се спуска към егоистичната ни структура и я поправя. В резултат, между нас възниква мрежа от добри взаимовръзки.

Именно по този начин трябва да използваме науката кабала и Тора, чиято същност лежи в принципа “обичай ближния както себе си”, т.е. в създаването на благотворни връзки между всички хора.

Издигайки се над ангелите

Лошото око на егоизма

Представлява ли някаква опасност използването на силите, заложени в науката кабала? Може ли чрез тях да се нанесе вреда: например, да се урочаса някого?

Не, никога. Те винаги даряват благо. Тъй като искаме да стане по-добре и използваме добрата сила, за да повлияем на системата на светлината. А тя оказва съответното влияние на нашия егоизъм и го поправя.

Ако нашите намерения са лоши, ние не сме способни да въздействаме на системата на светлината, тъй като сме ѝ противоположни. Можем само още по-користно да използваме нашата вродена система. Съответно, ако прилагаме лошите сили на своя егоизъм по отношение на неживата, растителната, животинската природа и към хората, това и се нарича „лошо око”. Моето желание да печеля, да си поживея за сметка на другите или просто да навредя на някого – това е истинското „урочасване“ .

Науката кабала ни обяснява, че има два варианта :

  • или действаме във вреда на другите ;
  • или действаме за добро на другите.

При това първият вариант се задейства „мълчаливо” и силното негативно желание наистина може да нанесе вреда. Искам някой да се почувства зле и с това привеждам в действие лошата връзка между нас, добавяйки още повече енергия по отношение на отрицателните ѝ импулси.

Царството на ангелите

Да допуснем, че един човек ми желае зло, а друг – добро. Какво ще се получи от това?

Резултатът зависи от много фактори, но те, безусловно, ти оказват два вида въздействие: лошо и добро. Събитията в живота ни са резултат от противоборството на различните сили на душата на човека, действащи в общата мрежа. Наименованията им са различни, в това число „ангели”, но същността е същата.

Разбира се става дума не за вярването в ангели–пазители и т.н., а за научно изследване на реалните сили. Те действат в природата и науката кабала ги изучава, също както и другите науки изучават атомните взаимодействия, климатичните влияния и пр. Така или иначе, всички научни дисциплини изследват различни видове сили.

„Ангел” в кабала означава „сила”. Например, има „ангел”, който привлича към Земята намиращите се във въздуха предмети, т.е. силата на земното притегляне.

Като цяло, силите на неживата, растителната и животинската природа, както материалните, така и духовните, се наричат „ангели” (малахим), от думата „Малхут”, означаваща особена сила („Царство”). Според функциите си, „ангелите” биват различни видове и степени, и съответно се обозначават с различни термини, включително „бесове” или „духове”. Всичко това са категории на базовите вътрешни свойства.

А над тях, се намират вече силите на човешката душа. По този начин, Човекът (Адам) е по-висш от „ангелите”, той е способен да променя всичко, ако работи над себе си и се развива в издигането над изконните ограничения.

Ангелски разбори

Добрият ангел

Мога ли да си “организирам” “добър ангел”, който ще ме охранява?

Да, ако започнеш да се променяш, прониквайки се с благожелателно отношение към другите. В такъв случай, ти задействаш “добрите ангели”, които ще бъдат около теб и ще ти станат защитна стена.

Мога ли да контактувам с тези “ангели”?

Това са твоите собствени сили. Ти ги разкриваш в себе си вместо вродения негатив по отношение на обкръжаващите.

Всеки от нас произлиза от разбит съсъд, от разбиването, от “греха от Дървото на познанието”. Затова във всеки има 613 непоправени желания, насочени единствено към собственото благо. И човек трябва според силите си да поправи тези желания така, че те да бъдат колкото се може по-добри.

Засега не можем да ги разпознаем, да ги изброим, да укажем всяко базово егоистично желание поотделно. Но с помощта на науката кабала можем да се научим на добро, дружелюбно отношение към хората.

Как да попадна в рая

По този начин променям реалността. С други думи, откривам и започвам да усещам, в какъв прекрасен свят живея – направо в рая. Изобщо не трябва да умираш, за да попаднеш там. Това въобще не се отнася към живота или смъртта на моето тяло. За да попадна в райската градина, трябва да си я създам за себе си, и това го може всеки.

Всички свои лоши егоистични сили обръщам в отдаване, или поне да не вредя на ближните. Дори все още да не им давам любов, но даже “позитивният неутралитет” вече ми позволява да се издигна на стъпалото на райската градина, което в кабала се нарича стъпало на Бина, “желание за милосърдие” (хафец хесед): на мен не ми е необходимо нищо от никой и на никой не искам да навредя.

Така трансформирам своите лоши “ангели” в добри. Тъй като съм пълен с желания и мисли, които постоянно изплуват и се сменят. И трябва през цялото време да поддържам в себе си главния стремеж – да ги обръщам от лоши в благи. При това, скалата на доброто и злото се отмерва според моето отношение към ближния.

За да преправя своите лоши “ангели” в доби, т.е. да преориентирам своите егоистични позиви в полза на другите, трябва да привлека Висшата сила, работейки в особена група от кабалисти, която взаимодейства със светлината. Защото именно тя променя нашите начала от негатив към позитив.

Духовна защитна стена

Можеш ли да управляваш общата система от сили – “мрежата от ангели”?

Има такива хора, слушайки които ти попадаш под тяхното влияние и изпитваш предизвиканите от тях отклици. Те са способни да те изплашат или да те задействат по определен начин.

В крайна сметка, така въздействат силите на общата система, където сме взаимосвързани в едно цяло. Именно това позволява на човека да указва въздействие върху другите.

Както учителят в училище влияе на малките ученици, предизвиквайки в тях най-различни чувства, развълнува ги или ги успокоява. Това зависи от разликата в нивото, създаваща психологическо преимущество за едни пред другите. В крайна сметка говорим за материалистическа психология, продължение на която е науката кабала.

Значи, все пак има от какво да се опасявам? Някой е способен да въздейства на тези зли общи системи, които пряко са свързани с мен?

Разбира се, в системата има хора, по природа притежаващи по-големи сили. Особено се набиват на очи негативните примери като Хитлер или Сталин. Освен това, някои действително са способни да предсказват бъдещето. Чрез такива хора Висшата сила, силата на светлината привежда в действие общия исторически процес на развитие. Те не действат сами. Още повече, понякога те даже чувстват как ги задействат, без свобода на избора.

А от друга страна, аз мога да се защитя срещу всичко лошо, ако задействам в себе си добрата сила. В такъв случай формирам наоколо “защитна обвивка”. Колкото благо нося на другите, толкова съм защитен. Колкото и наоколо да има “отрова”, ненавист, “мръсотия” – те няма да достигнат до мен. Защото аз съм се издигнал на нивото “хафец хесед” и на никой не желая зло, искам само да нося отдаване. Това е и моята “защитна стена”.

Публикувано в Астрология, магия, съдба, сънища..., Интегрално Образование