Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Медитация

Съществува Висша сила. Тя ни е създала. И в нашите сетивни органи, в нашето възприятие на реалността, ние можем да я привлечем, можем да предизвикаме върху себе си нейното въздействие. И тогава тя ще доведе до появяването на нови сетивни органи в нас, такива, които ще разкрият пред нас по-голямата картина на света, в същата тази реалност, която наблюдаваме и днес.
За да постигнем това, не е нужно да затваряме очи, да влизаме в медитация, да се възнасяме някъде в пустотата – нищо от това не е необходимо да правим. Трябва просто да погледнем по-дълбоко в този свят и през материята да прозрем силите, стоящи зад нея, програмата, която стои зад тези сили, общата сила на природата, управляваща всичко това.

Публикувано в Астрология, магия, съдба, сънища..., Интегрално Образование