Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Да управлявам времето

Ако аз искам да управлявам своето време, то трябва да бъда колкото се може по-развит – в личностен и в обществен план, тъй като във връзката между тях или на тяхната граница, ще открия своята оптимална самореализация.

Публикувано в Възприемане на реалността, Интегрално Образование